LHL

Hopp til innhold
Foto: Silje Lepsøy

Søk skoleplass

Har du fysiske eller psykiske utfordringer, eller lærevansker som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Private videregående skoler er ikke med i VIGO - Krokeide VGS har derfor egen søknadsprosedyre.

Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli vurdert.

Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole:

Søker må dokumentere

  1. å ha fullført grunnskolen
    Vitnemål fra grunnskolen eller kompetansebevis fra tidligere gjennomført videregående opplæring
  2. behov for tilrettelagt opplæring
    Diagnose eller behov for tilrettelagt opplæringstilbud må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, for eksempel spesialhelsetjenesten, BUP, DPS, PPT, behandlingssted, psykolog, NAV eller lignende.
  3. gjennomført realkompetansevurdering
    Dersom du har brukt opp ungdomsretten din (om du er i tvil – ta kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen din) må du få en realkompetansevurdering.

Sjekk hvor du kan få utført realkompetansevurdering i ditt fylke.

Dersom disse tre kravene er innfridd og dokumentert, er du kvalifisert til å bli tatt opp på et utdanningsprogram ved skolen. Vi viser også til skolens inntaksreglement.

Slik søker du

Fyll ut søknadskjema og legg ved dokumenter som viser at du oppfyller kriteriene nevnt ovenfor.

Last ned søknadskjema for skoleplass (pdf)

Send den samlete søknaden (og eventuell søknad om hybel) direkte til skolen via post før 30. mars:

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana
Telefon: 55 10 87 00
E-post: firmapost@krokeide.vgs.no

Last ned søknadsskjemaet for elevhybel (pdf)

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. mars. Ved ledige plasser, vil det bli gjennomført nytt inntak 15. mai. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs opptak, vil det bli gjennomført fortløpende opptak frem til 1. oktober.