Hopp direkte til innhold
Foto: Silje Lepsøy

Søk skoleplass

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Private videregående skoler er ikke med i VIGO, Krokeide VGS har derfor egen søknadsprosedyre.

Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli behandlet.

Opptakskrav

Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole. Søker må dokumentere:

 1. Fullført grunnskole

  Alle dokumenter fra all tidligere skolegang SKAL legges ved.

  Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis/karakterutskrifter fra tidligere videregående opplæring, uansett resultat. Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på eller skriv ut fra Vigo.no
 2. Behov for tilrettelagt opplæring

  Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, f.eks. lege, spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.
 3. Dokumentert ungdomsrett eller realkompetansevurdering

  Over 18 år: Dokumentasjon på ungdomsrett
  For ungdom med rett til videregående opplæring som er fylt 18 år må ungdomsrett bekreftes av Opplæringskontoret eller Inntakskontoret i hjemfylket. Ungdomsrett kan tas ut senest det året en fyller 24 år.

  Over 25 år: Realkompetansevurdering
  Er du over 25 år må det legges ved en realkompetansevurdering. 

  Sjekk hvor du kan få utført realkompetansevurdering i ditt fylke.

  Du kan også søke gjennom Vigo.no

  Dersom disse tre kravene er innfridd og dokumentert, er du kvalifisert til å bli tatt opp på et utdanningsprogram ved skolen. Vi viser også til skolens inntaksreglement. Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli behandlet.

  Se Inntaksreglement for 2021/2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. mars.

Ved ledige plasser, vil det bli gjennomført nytt inntak etter 15. mai.

Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs inntak, vil det bli gjennomført fortløpende inntak frem til 1. oktober.

Slik søker du

Via søkerportal:

Vår søkerportal

 

Eller via søknadsskjema:

Fyll ut søknadskjema (pdf) og legg ved dokumenter som viser at du oppfyller kriteriene nevnt ovenfor.

Søknadsskjema kan sendes per post eller e-post til oss, adressene ser du nedenfor.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema for skoleplass (pdf)

Søknadsskjema elevhybel

Last ned søknadsskjemaet for elevhybel (pdf)

Realkompetanse

Alle voksne søkere må legge frem en realkompetansevurdering i fagene på det programområdet de søker seg inn på. Denne realkompetansevurderingen utføres av den fylkeskommunen du har hjemstedsadresse i. Gjennom realkompetanse-vurdering blir din kompetanse (som er den samlede kompetansen du har tilegnet seg gjennom utdanning og arbeid) kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert.

Godkjent realkompetanse vil gi bestått i aktuelt fag på like linje med gjennomført undervisning og vurdering i skole. Krokeide videregående skole kan ikke tilby deg opplæring i skolefag som du har tilsvarende realkompetanse i.

Du må ta kontakt med Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen for å få gjennomført realkompetansevurderingen.

Kontakt oss

Telefon: 55 10 87 00

E-post:

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana