Krokeide vgs

Hopp direkte til innhold
Foto: Silje Lepsøy

Søk skoleplass

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Private videregående skoler er ikke med i VIGO, Krokeide VGS har derfor egen søknadsprosedyre.

Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli vurdert.

Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole:

Søker må dokumentere:

1. fullført grunnskole

Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis fra tidligere gjennomført videregående opplæring. Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på.

2. behov for tilrettelagt opplæring

Behov for tilrettelagt opplæringstilbud må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, for eksempel spesialhelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.

3. gjennomført realkompetansevurdering

Dersom du har brukt opp ungdomsretten din (om du er i tvil – ta kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen din) må du få en realkompetansevurdering. Dersom du er over 18 år og fremdeles har ungdomsrett, trenger vi dokumentasjon på dette.
Dersom disse tre kravene er innfridd og dokumentert, er du kvalifisert til å bli tatt opp på et utdanningsprogram ved skolen. Vi viser også til skolens inntaksreglement.

 

Sjekk hvor du kan få utført realkompetansevurdering i ditt fylke.

Dersom disse tre kravene er innfridd og dokumentert, er du kvalifisert til å bli tatt opp på et utdanningsprogram ved skolen. Vi viser også til skolens inntaksreglement:  Inntaksreglement 2019-2020.pdf

Søknadsfrist: 30. mars

Ved ledige plasser, vil det bli gjennomført nytt inntak 15. mai. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs opptak, vil det bli gjennomført fortløpende opptak frem til 1. oktober.

Slik søker du

Du kan søke via vår søkeportal, eller sende inn søknadsskjema.

Søk via søkeportal:

Søkeportal

Send inn skjema:

Fyll ut søknadskjema (pdf) og legg ved dokumenter som viser at du oppfyller kriteriene nevnt ovenfor.

Last ned søknadskjema for skoleplass

Send den samlete søknaden (og eventuell søknad om hybel) direkte til skolen via post før 30. mars:

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana
Telefon: 55 10 87 00
E-post: firmapost@krokeide.vgs.no

Last ned søknadsskjemaet for elevhybel (pdf)

Kontakt oss

Benytt gjerne kontaktskjemaet dersom du har spørsmål, ønsker å bestille brosjyrer eller vil ha mer informasjon om oss.

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at mine persondata kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.