Søk skoleplass

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!

Private videregående skoler er ikke med i VIGO, Krokeide VGS har derfor egen søknadsprosedyre.

Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli vurdert.

Opptakskrav

Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole. Søker må dokumentere:

 1. Fullført grunnskole

  Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis fra tidligere gjennomført videregående opplæring. Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på.
 2. Behov for tilrettelagt opplæring

  Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, f.eks. spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.
 3. Dokumentert ungdomsrett eller realkompetansevurdering

  Dersom du har brukt opp ungdomsretten din (om du er i tvil – ta kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen din) må du få en realkompetansevurdering.
  Er du over 18 år og fremdeles har ungdomsrett, trenger vi dokumentasjon på dette.

  Sjekk hvor du kan få utført realkompetansevurdering i ditt fylke.

  Dersom disse tre kravene er innfridd og dokumentert, er du kvalifisert til å bli tatt opp på et utdanningsprogram ved skolen. Vi viser også til skolens inntaksreglement. Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli vurdert.

  Inntaksreglement 2020-2021.pdf

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. mars.

Ved ledige plasser, vil det bli gjennomført nytt opptak etter 15. mai.

Vi har fortsatt ledige plasser for skoleåret 2020/2021 og vil ha fortløpende inntak frem til 1. oktober.

Slik søker du

Du kan enten søke plass via søkeportal, eller ved å sende søknadsskjema til oss.

Søk via søkeportal

Søk plass

Søk via søknadsskjema

Fyll ut søknadskjema (pdf) og legg ved dokumenter som viser at du oppfyller kriteriene nevnt ovenfor.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema for skoleplass (pdf)

Søknadsskjema elevhybel

Last ned søknadsskjemaet for elevhybel (pdf)

Send den samlete søknaden (og eventuell søknad om hybel) direkte til skolen via post før 30. mars:

Krokeide videregående skole
Korsnesveien 70
5244 Fana

Telefon: 55 10 87 00