Krokeide vgs

Hopp direkte til innhold
Foto: Silje Lepsøy

Salg, service og reiseliv

Å velge utdanning er et vanskelig valg for de fleste. Velger du salg, service og reiseliv får du en trygg og allsidig utdannelse som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter.

Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle måltider er inkludert (uavhengig om du bor på skolen eller ikke)

Vi tilbyr følgende:

  • Vg1 Salg, service og reiseliv 
  • Vg2 Salg, service og sikkerhet
  • Vg2 IKT-servicefag 

Les mer om Salg, service og reiseliv på vilbli.no

Les mer om Service og samferdsel på vilbli.no

Aktuelle arbeidsområder

Du kan eksempelvis arbeide med:

  • kundebehandling og salg
  • administrasjon og digitale verktøy
  • reiseliv, turisme og varetransport
  • elektronisk dokumentbehandling
  • planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak
  • økonomisk og bærekraftig drift
  • entreprenørskap

Får du en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du ta fagbrev senere.

Veien videre etter Vg2 hos oss

Etter Vg2 kan du søke læreplass, gå rett ut i jobb eller søke Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

Kort beskrivelse

Vg1 Salg, service og reiseliv

Vg1 gir deg en smakebit på noe av det du kan jobbe med etter endt utdanning, og du får en innføring i fagene kultur og samhandling, markedsføring og innovasjon, samt forretningsdrift. Vi legger vekt på å være yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov.

På Vg2 kan du for 2021/2022 velge å søke på Salg og reiseliv eller Service og sikkerhet.

Vg2 Salg, service og sikkerhet

I løpet av dette året går vi inn i fagene økonomi og administrasjon, sikkerhet og transport og markedsføring og salg. Året munner ut i en praktisk eksamen hvor du får vist hvordan fagene henger sammen. Som en del av opplæringen inngår også praksis i bedrift. Det gir verdifull erfaring fra yrket, og du knytter også viktige kontakter innenfor arbeidsmarkedet.

Det overordnete målet er å utvikle din kompetanse gjennom å fokusere på faglig dyktighet, yrkesrettet opplæring og sosial kompetanse. Du blir gitt muligheten til å tilegne deg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i fagområdene.

Dette er tilknyttet fagbrevene kontor- og administrasjon, salgsmedarbeider, sikkerhet og IKT-servicemedarbeider. Studiet gir mulighet til å utvikle evne til å kommunisere og samhandle med kunder og kollegaer på en imøtekommende og tillitsvekkende måte. Enten du er vekter, selger, jobber med IKT eller logistikk, er evnen til å kommunisere med mennesker viktig for å kunne yte god service.

Passer for

Har du lærevansker eller fysiske/psykiske utfordringer, som gjør at du trenger ekstra oppfølging for å fullføre skolegangen din? Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg!