Krokeide vgs

Hopp direkte til innhold
Foto: Silje Lepsøy

Service og samferdsel

Om du kan du tenke deg en framtid innen offentlige eller private kontorer, vekterselskap, resepsjon, salgsbransjen, IT-bransjen - da er service og samferdsel noe for deg!

Vi tilbyr følgende:

  • Service og samferdsel Vg1
  • Salg, service og sikkerhet Vg2
  • IKT-servicefag Vg2

Å velge utdannelse er et vanskelig valg for de fleste. Velger du Service og samferdsel får du en trygg og allsidig utdannelse som åpner for en rekke spennende karrieremuligheter. Med Service og samferdsel utdanner du deg til en spesialisert medarbeider med muligheter innenfor mange ulike yrker, som for eksempel stillinger innen kontor, regnskap, sikkerhet/HMS, butikk, salgsarbeid eller vekter.

Vg1 Service og samferdsel

På Vg1 Service og samferdsel får du innblikk i arbeidsoppgavene innen kontor og administrasjon, servicenæringen eller vektertjenesten. Du får en innføring i fagene  administrasjon og økonomi, markedsføring og salg, samt sikkerhet og transport.

Vi har også fått etablert en elevkafè hvor vi kan utøve fagene, og bruker kafeen aktivt for å gjøre undervisningen mer praktisk.

På Vg1 har du også fellesfagene engelsk, kroppsøving, matte, naturfag og norsk.

Vg2 Salg, service og sikkerhet

Dette året går vi litt dypere inn i ovennevnte fag og året munner ut i en praktisk eksamen hvor du får vist hvordan disse fagene henger sammen. I tillegg får du ni timer prosjekt til fordypning hvor du får komme ut og praktisere fagene i en bedrift.

Vi disponerer en mobil salgsvogn der en får prøvd ut teorifagene på en mer virkelighetsnær måte.

På Vg2 har du også fellesfagene engelsk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.

Les mer om Service og samferdsel på vilbli.no

Aktuelle arbeidsområder

Med utdannelse innen service og samferdsel kan du eksempelvis få arbeid innen

  • Kontor
  • Regnskap
  • Varehandel
  • Markedsføring
  • IKT
  • Resepsjon
  • Sikkerhet/HMS

Veien videre etter Vg2 hos oss

Etter fullført Vg2 kan du gå to år i lære og så gå opp til fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget.

Dersom du får en jobb som gir deg relevant og allsidig yrkeserfaring, kan du få fagbrev som praksiskandidat i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget.

Du kan ta allmennfaglig påbygging til generell studiekompetanse.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om Service og samferdsel kan du ringe eller sende e-post til avdelingsleder for Service og samferdsel, Margunn Rommetveit: Telefon: 922 98 284, e-post: margunn.rommetveit@krokeide.vgs.no.