Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Dopingdom og astma

Både å ha astma og å drive idrett er normalt. Kombinasjonen går også helt fint. Det er et viktig budskap til unge med astma: Tren i vei og ta medisinen din.

LHL Astma og allergi er redd dommen mot Martin Johnsrud Sundby vil skremme unge idrettsutøvere fra å behandle sin astma. All fokus og oppmerksomhet saken har fått skaper utrygghet blant unge som ønsker å satse på idrett.

Astma er en av de vanligste kroniske sykdommene blant barn og unge. Miljø- og barneastmastudien ved Ullevål universitetssykehus (1992-2004), som har fulgt nærmere 4000 barn, viste at 20 prosent av barna har eller har hatt astma innen ti-års alder. Det har vært en klar økning i forekomst av astma de siste 40-50 årene. Både nasjonale og internasjonale studier bekrefter dette.

Idag er det fullt mulig å leve et normalt og aktivt liv med astma. Medikamenter som blant annet Ventoline gjør det mulig å være fysisk aktiv selv på toppnivå. Medisinene gjør at utøverne kan fungere på likt nivå som andre. De virker ikke prestasjonsfremmende og har ikke effekt på personer som ikke har astma.

De som har astma fra barnsben av kan bli gode i idrett. Det er viktig å formidlet at astma ikke trenger å være et hinder for å nå langt. Andre får astma som følge av hard trening. Hard trening i streng kulde kan være en utløsende årsak. Det er noe av forklaringen på at en betydelig andel av vinteridrettsutøvere har behandlingskrevende astma.

Sundby ble ikke dømt for doping, men for ikke å følge dopingregelverket. Regelverket rundt medikamentell behandling av astma og toppidrett bør være krystallklart og lett å forstå både for utøver og behandlende lege. Alle bør føle seg trygge på at astmamedisiner er nødvendig og greit å bruke innen idrett for dem som har behov for det.

Innlegget er trykket i VG torsdag 4. august 2016.