Hopp direkte til innhold
Astma hos voksen
Foto: Shutterstock

Medisinbytte av astmamedisin

Inhalasjonspulver bør ikke inkluderes i ordning med medisinbytte i apotek, såkalt generisk bytte av medisiner, mener LHL Astma og allergi.

Legemiddelverket har sendt på høring forslag om å inkludere inhalasjonspulver som brukes til behandling av astma og KOLS i ordningen med medisinbytte i apotek (generisk bytte).

Ikke for pasientenes beste

Et samlet lungelegemiljø i LHL er også mot generisk bytte av inhalasjonsmedisin, og LHL Astma og allergi har sendt en høringsuttalelse der vi går imot ordningen. Vi mener pasientene må kunne beholde de medikamentene de kjenner, har fått opplæring i og som gir helsemessig effekt.

Et samlet lungelegemiljø i LHL er i mot generisk bytte av inhalasjonsmedisin.

Som pasientorganisasjon opplever vi at mange av våre medlemmer synes det er vanskelig nok å holde orden på inhalatorene de har i dag da det finnes et hav av forskjellige typer på markedet.

Les hele høringsuttalelsen (.pdf)

Frykter feilmedisinering

  • Vi frykter at stadig nye inhalatorer vil gi ytterligere økt feilbruk eller at pasientene dropper å ta medisiner. Feilbruk skyldes i hovedsak mangel på kunnskap og opplæring, både hos pasienter og helsepersonell.
  • De aktuelle inhalatorene er ikke like, selv om virkestoffene er de samme, og bør derfor ikke være byttbare
  • Ikke alle henter medisinene selv. Det gjelde eldre, uføre og barn. De går glipp av mulighet for opplæring i inhalasjonsteknikk i apotek
  • Barn med astma kan ha behov for å få medisin på skole og i barnehage – mange ulike inhalatorer og stadige bytter gir økt risiko for feilmedisinering

Hva er et generisk bytte av medisiner?

Generisk bytte betyr at apoteket kan tilby deg en medisin med et annet navn enn det legen har skrevet ut, dersom det finnes et likeverdig alternativ. En medisin består av et medisinsk virkestoff og hjelpestoffer som gir form og farge.

Likeverdige medisiner inneholder samme virkestoff i samme styrke, men kan ha ulikt navn, utseende og ulike hjelpestoffer. Selve inhalatoren kan være annerledes og teksten i pakningsvedlegget kan også være ulik.

Les mer om generisk bytte på legemiddelverket.no.

Hvorfor er dette en utfordring for lungepasienter?

Studier avdekker at så mange som 7 av 10 lungepasienter som bruker en inhalator ikke har god nok inhalasjonsteknikk, eller bruker inhalatormedisiner feil. Ordningen med medisinbytte i apotek vil skape ytterligere usikkerhet rundt viktig medisinbruk for lungepasienter. Dette vil ramme mange – mer enn 160 000 pasienter berøres av disse medisinene.

Les høringsbrevet fra Statens legemiddelverk.

Par på tur ute

Bli medlem

LHLs organisasjon for personer med astma, allergi eller eksem.

Bli medlem