Hopp direkte til innhold

Allergisymptomer eller koronavirus? Les mer på våre temasider om korona.

Viktig melding

Bli medlem i LHL Astma og allergi

Som medlem i LHL Astma og allergi er du med på å gjøre en forskjell. En forskjell – kanskje for deg selv om du har astma, allergi eller eksem, men helt sikkert en forskjell for mange andre som i dag er mer plaget og begrenset i sin livsutfoldelse enn nødvendig.

Som medlem i LHL Astma og allergi er du også med på å påvirke politikere og beslutningstakere. Når vi er mange nok som står sammen, blir vi lyttet til og kan være med å endre rammer og strukturer slik at det blir bedre å leve for alle med astma, allergi og eksem.

Gjennom medlemskontingenten bidrar du også til å muliggjøre tilbudene vi gir deg og andre, slik som kurs og konferanser og informasjon. Som medlem får du fordeler som ikke andre får.

Som medlem i LHL Astma og allergi tilbyr vi deg

  • Kurs og samlinger som hjelper alle med astma, allergi og eksem til bedre å mestre livssituasjonen og sykdommen.
  • Et miljø hvor medlemmene kan knytte seg til relevante nettverk, og i fellesskap etablere nye sosiale og digitale nettverk hvor erfaringer og gode råd kan utveksles.
Fødselsdato
Kjønn

Interessefelt

Jeg vil gjerne motta informasjon om medlemsfordeler, gode artikler, nyheter og annet spennende fra LHL