Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Skal barnet ditt på leirskole?

Mange skolebarn får tilbud om et opphold på leirskole i løpet av skolegangen. Hvis barnet ditt har utfordringer i form av astma, allergier eller andre sykdommer har vi laget en huskeliste med gode tips før leirskoleoppholdet.

Det er skolen / kommunen som bestemmer om et leirskoleopphold skal tilbys. De er ikke forpliktet til å ha dette tilbudet, men dersom man velger å bruke en del av undervisningstiden til leirskoleopphold skal kommunen / skolen dekke utgiftene til reise, opphold og undervisning. Elever med ulike utfordringer / funksjonshemminger skal ha mulighet til å delta på linje med friske barn og skolen / kommunen må dekke eventuelle kostnader.

Hvis ditt barn skal delta på et slikt opphold, men har utfordringer i form av allergier, astma eller andre sykdommer, er det likevel viktig å vektlegge de positive sidene knyttet til de opplevelsene et leirskoleopphold gir.

Fokuser på mulighetene og prøv å finne praktiske løsninger slik at alle er trygge og oppholdet kan bli en positiv opplevelse.

Tips:

  1. Si i fra: Kommunisere med skolen, spesielt de som koordinere leirskoleoppholdet, i god tid for å diskutere barnets sykdom og sjekk om leirskolen har retningslinjer for håndtering av allergier og astma. Sjekk at leirskolen er har mulighet for å tilrettelegge for barnet ditt og om du eventuelt trenger å skaffe dokumentasjon, legeerklæring, på sykdommen.
  2. Snakk med lege: Hvis du er usikker bør du snakke med barnets lege om eventuelle tiltak og hensyn som bør tas. Om nødvendig be om en sjekk av sykdommen, oppdatering av egenbehandlingsskjema, resepter på medisiner og erklæring om barnets sykdom. 
  3. Gi skriftlig informasjon: Gi skolen skriftlig informasjon om barnets allergier som matallergierallergi mot dyrehår og pollenallergi og astmaeksem eller eventuelle andre medisinske tilstander. Hvis du har et oppdatert egenbehandlingsskjema fra legen bør denne legges ved. 
  4. Matallergi: Ved alvorlig matallergi gi beskjed i god tid og det kan det være lurt å sjekke med leirskolens kokker om deres erfaring og kunnskaper for å håndtere dette, og om muligheten for at de kan tilby trygg mat for barnet. Vær behjelpelig med din erfaring for tilrettelegging, eventuelt hvor mat kan skaffes eller be om hjelp fra fagpersoner som kan gi denne informasjon. 
  5. Dyrehårsallergi: Ved dyrehårsallergi bør en sjekke leirskolens erfaring med å håndtere dette, om det er mulig, samt tilby å hjelpe med informasjon til skolen.
  6. Røyk fra bål og grill: Hvis barnet ditt blir syk av røyk fra bål / grill er det viktig at skolen får beskjed om dette. Er det så mye at dette må unngås helt? Eller kan en gjøre tiltak som gjør at barnet kan delta på avstand? Husk at du som forelder vet best hva barnet ditt tåler og del din erfaring slik at det kan tilrettelegges på en enkel og god måte.
  7. Finn en trygg kontaktperson: Barnet må være trygg på at det kan si ifra og snakke med leder/ lærer og det kan være greit at en tar på seg ansvaret som kontaktperson for barnet.
  8. Snakk med barnet: Snakk med barnet om hvordan det selv kan passe på og ta hensyn til sykdommen, slik at de kan unngå det de ikke tåler mens de er på leirskolen. Barnet må ha instrukser på at hvis de føler seg uvel /dårlig må de be om hjelp umiddelbart - ikke "vente og se".