Hopp direkte til innhold

Allergisymptomer eller koronavirus? Les mer på våre temasider om korona.

Viktig melding

Hjelp oss å heie frem en positiv beslutning for nytt legemiddel ved alvorlig atopisk eksem

I november ble et nytt biologisk legemiddel godkjent for bruk til pasienter med alvorlig astma. Det er gledelig! Samme medisin har effekt ved alvorlig atopisk eksem. Legemiddelverket har hittil brukt 800 dager på å behandle søknaden - nå kan vi ikke vente lenger.

Ikke alle astmapasienter oppnår tilstrekkelig symptomlindring med de medisinene de bruker til daglig. De er derfor gledelig at Statens legemiddelverk nå har godkjent et nytt biologisk legemiddel, Dupixent, til dem med alvorlig astma.

Målgruppen er unge og voksne over 12 år som i tillegg til symptomlindrende behandling kan få injeksjon hos lege hver andre uke. For å ha effekt av behandlingen må man ha en type-2 inflammasjon, dvs. allergisk astma. Det diagnostiseres gjennom blodprøve og ved å måle nitrogenoksid i utpust.

Det samme legemidlet har effekt på alvorlig atopisk dermatitt – eksem. Hvorfor har ikke legemiddelverket konkludert enda? Det paradoksale i denne saken er at Statens legemiddelverk (SLV) på kort tid godkjenner Dupixent for en større pasientgruppe (astmatikere), hvor det foreligger flere konkurrerende og effektive legemidler og behovet ikke er påtrengende, mens for den lille pasientgruppen med alvorlig atopisk eksem, hvor det IKKE foreligger gode behandlingsalternativer tar saksgangen opp mot åtte hundre dager. Sånn skal det ikke være. Dupixent er godkjent for alvorlig eksem i Danmark, Sverige og store deler av Europa.

Hjelp oss å heie frem en avgjørelse fra Legemiddelverket slik at voksne med alvorlig eksem endelig kan tilbys en effektiv behandling – det har de ikke i dag.

Les om: Alvorlig eksem kan behandles - så hvorfor gjøres ikke behandlingen tilgjengelig i Norge?