Hopp direkte til innhold

Allergisymptomer eller koronavirus? Les mer på våre temasider om korona.

Viktig melding
Barn i klasserom, tegner
Foto: Shutterstock

Ønsker en satsing på barn og unge velkommen

LHL Astma og allergi er glad regjeringen ser behovet for å øke innsatsen på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Alle barn har nytte av et lavterskeltilbud der de er. Spesielt vil barn med kroniske sykdommer ha glede av helsesøsters tilgjengelighet.

Helsesøster skal bidra med tilrettelegging i skole og barnehage der det er behov for hjelpe til medisinering, eksembehandling eller tilretteleggingstiltak grunnet allergi og overfølsomhet.

For å sikre en trygg hverdag for barn med astma og allergi i skole og barnehage må det sikres at helsesøster har tilstrekkelig kunnskap og tid til å bistå barn, foresatte og barnehage/skole med konkrete hjelpetiltak, sier Helle S. Grøttum, generalsekretær i LHL Astma og allergi

Behandlingsreiser til utlandet – varsling om å forskriftsfeste kriterier for tildeling av behandlingsreise

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling som gis i Norge. De som får tilbudet kommer ikke i mål med tradisjonell behandling her hjemme i Norge. Det er klimaeffekten man er ute etter.

Klimabehandling på Gran Canaria tilbys i dag barn og unge med atopiske eksem, astma, og kronisk lungesykdom og voksne med psoriasis. Bading i sjøen, den spesielt gunstige luften på behandlingsstedet i kombinasjon med sol og varme har en gunstig effekt på hud til barn med atopisk eksem og lungesykdom. I løpet av oppholdet heles huden og lungefunksjonen bedres. Det er dokumentert at effekten varer opp til seks måneder etter behandlingsreisen. Denne effekten oppnås ikke med medikamenter alene.

– Tilbudet om behandlingsreiser må opprettholdes. I Statsbudsjettet varsles en høring der dagens kriterier for tildeling av behandlingsreise skal forskriftsfestes. LHL Astma og allergi håper dette åpner for at også voksne med atopisk eksem kan inkluderes i tilbudet. I dag tilbys barn med atopisk eksem og voksne med psoriasis behandlingsreise til Gran Canaria. Voksne med atopisk eksem vil ha god nytte av klimabehandling på lik linje med disse to gruppen og bør inkluderes i voksengruppen for psoriasis, sier Grøttum.

For LHL Astma og allergi, generalsekretær Helle Stordrange Grøttum, mobil 99624139.