Hopp direkte til innhold

Allergisymptomer eller koronavirus? Les mer på våre temasider om korona.

Viktig melding
Foto: Shutterstock

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) i Tromsø

Med åpningen av regionalt senter for astma allergi og overfølsomhet (RAAO) i Tromsø i høst, har alle helseregioner fått sitt RAAO.

Regional kompetansetjeneste – RAAO

RAAO er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet. Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve utredning som involverer flere fagområder. Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

RAAO vil utrede og behandle barn, unge og voksne med astma, allergi og overfølsomhet i de tilfellene det er behov for spesialisert og tverr- og flerfaglig kompetanse.

Kompetansetjenesten

Kompetansetjenesten har som oppgave å bygge opp og videreutvikle kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen. Dette gjøres gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell og retningslinjer og nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere i sin region (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer). Martin Sørensen og hans team ved RAAO i Tromsø har allerede holdt kurs om allergiutredning og astmabehandling for allmennleger, fastlege og sykepleiere i region nord. 

RAAOene skal konsentrere seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetansen senteret disponerer.

Spesialisthelsetjenesten, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten, kan henvise denne pasientgruppen til tverrfaglig (spesialisert) utredning i regi av RAAO.

Generalsekretær for LHL Astma og allergi Helle S. Grøttum sitter i referansegruppen og var tilstede ved åpningen. 

Helle Grøttum

Helle Grøttum

Generalsekretær LHL Astma og Allergi
LHL Astma og allergi
99 62 41 39