LHL

Hopp direkte til innhold

Slik får du et sunnere innemiljø

Inneklimaet påvirker livskvaliteten vår i stor grad.

Vi oppholder oss innendørs i gjennomsnitt 90 % av tiden – og de minste enda mer. Men visste du at inneluften vanligvis er mer forurenset med hensyn til kjemiske stoffer, virus og bakterier enn uteluften?

Særlig for barn er inneklima i boligen viktig. Studier fra USA tyder på at veiledning av småbarnsfamilier om betydningen av et godt inneklima kan være et viktig helseforebyggende tiltak.

Tips til sunnere innemiljø

Trenger du noen tips til hvordan du kan få et sunnere innemiljø og hvilke ting man kan huske på i hverdagen, kan du laste ned LHL Astma og allergis nye faktaark om rengjøring og inneklima.

Last ned faktaarket (PDF)

Helseplager ved dårlig innemiljø

Barn og voksne med luftveissykdommer og /eller luftveisallergi er mest utsatt for helseplager knyttet til dårlig inneklima, men også friske blir påvirket av et dårlig innemiljø.

Typiske plager er:

  • Hud- og slimhinneirritasjon
  • Hodepine og luktplager
  • Luftveissykdommer og allergiske reaksjoner i luftveiene; allergi, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
  • Forverring av luftveisinfeksjoner

 

Publisert 05.10.2017