Hopp direkte til innhold
Barn pakker kofferten
Foto: Shutterstock

Søknadsfrist for behandlingsreiser

Klimareiser er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker.

Barneprogrammet ved Valle Marina på Gran Canaria er et tilbud til barn og unge med diagnosene kronisk lungesykdom og atopisk eksem.

Grunnet Covid-19 var behandlingsreiser i 2021 avlyst. Ny søknadsfrist for alle grupper i 2022 er 1. september i år. Det er endret til en søknadsfrist per år. Søknader vi mottar med søknadsfrist 15. mai blir overført til søknadsfristen 1. september og vurdert for reise i 2022. Det er viktig at det ettersendes evt. nye medisinske opplysninger.

Ved neste søknadsfrist 1. september 2021 tas det ut pasienter til følgende grupper:

Planlagte reiser i 2022 (ingen datoer er endelig bekreftet): 

  • 26.01–16.02: Barn 3–14 år med en ledsager
  • 16.02–09.03: Søskengruppe 3–14 år med en ledsager
  • 09.03–30.03: Barn 3–14 år med en ledsager
  • 30.03–20.04: Barn 3–14 år med en ledsager
  • 20.04–11.05: Barn 3–14 år med en ledsager
  • 11.05–01.06: Barn 3–14 år med en ledsager
  • 22.06–13.07: Ungdom 16–19 år uten ledsager
  • 21.09–12.10: Søskengruppe 6–14 år med en ledsager
  • 12.10–02.11: Ungdom 14–16 år uten ledsager

Det er vedtatt forskrifter for Behandlingsreiser som trer i kraft 1/1-18: Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser).

Blant annet som følge av forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2018, er barnegruppene utvidet til å gjelde aldersgruppen 3–14 år med ledsager. Ungdomsgruppe for ungdomsskolen blir da for 9.- og 10.-klassinger.

Søknad for klimareiser

For dem som skal søke klimareise for atopisk eksem er det viktig å legge ved bilder som viser hvordan eksemet kan være i perioder siste året. Og det ligger i eksemets natur at det forandrer seg.

For alle søknader er det viktig at legen skriver en utfyllende søknad som gir et bilde av situasjonen til barnet/ ungdommen og familien på søknadstidspunktet. Det er ikke tilstrekkelig å bare skrive diagnose.

Les mer om behandlingsreiser, søknadskriterier og finn søknadsskjema her.