LHL Astma og allergi

Hopp direkte til innhold

Søknadsfrist for behandlingsreiser

Neste søknadsfrist for Statens Behandlingsreiser er 15. mai 2018. Klimareiser er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker.

Barneprogrammet ved Valle Marina på Gran Canaria er et tilbud til barn og unge med diagnosene kronisk lungesykdom og atopisk eksem.

Ved neste søknadsfrist 15. mai 2018 tas det ut pasienter til følgende grupper:

  • Søknader til 2 søskengrupper: September 2018 og februar 2019
    Søknader til ungdomsgruppe 8.-10.klasse høst 2018
    Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i januar 2019

Det er vedtatt forskrifter for Behandlingsreiser som trer i kraft 1/1-18: Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser).

Blant annet som følge av forskriften, som trer i kraft 1. januar 2018, er barnegruppene utvidet til å gjelde aldersgruppen 3-14 år med ledsager. Ungdomsgruppe for ungdomsskolen blir da for 9. og 10. klassinger.

Søknad for klimareiser

For dem som skal søke klimareise for atopisk eksem er det viktig å legge ved bilder som viser hvordan eksemet kan være i perioder siste året. Og det ligger i eksemets natur at det forandrer seg.

For alle søknader er det viktig at legen skriver en utfyllende søknad som gir et bilde av situasjonen til barnet/ ungdommen og familien på søknadstidspunktet. Det er ikke tilstrekkelig å bare skrive diagnose.

Les mer om behandlingsreiser, søknadskriterier og finn søknadsskjema her.

Publisert 11.08.2017