LHL Astma og allergi

Hopp direkte til innhold

Søknadsfrist for behandlingsreiser

Klimareiser er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker.

Barneprogrammet ved Valle Marina på Gran Canaria er et tilbud til barn og unge med diagnosene kronisk lungesykdom og atopisk eksem.

Ved neste søknadsfrist 15. november 2020 tas det ut pasienter til følgende grupper:

  • Søknader til gruppe med hoveddiagnose "Kronisk lungesykdom" i mars 2020
  • Søknader til 2 grupper med hoveddiagnose "Atopisk eksem" i april og mai 2020
  • Søknader til ungdomsgruppe 16-19 år sommer 2020

Det er vedtatt forskrifter for Behandlingsreiser som trer i kraft 1/1-18: Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser).

Blant annet som følge av forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2018, er barnegruppene utvidet til å gjelde aldersgruppen 3-14 år med ledsager. Ungdomsgruppe for ungdomsskolen blir da for 9. og 10. klassinger.

Søknad for klimareiser

For dem som skal søke klimareise for atopisk eksem er det viktig å legge ved bilder som viser hvordan eksemet kan være i perioder siste året. Og det ligger i eksemets natur at det forandrer seg.

For alle søknader er det viktig at legen skriver en utfyllende søknad som gir et bilde av situasjonen til barnet/ ungdommen og familien på søknadstidspunktet. Det er ikke tilstrekkelig å bare skrive diagnose.

Les mer om behandlingsreiser, søknadskriterier og finn søknadsskjema her.

Få nyhetsbrev

Jeg vil ha nyhetsbrev fra LHL Astma og allergi - for gode tips og nyheter.

Velg nyhetsbrev

Du kan når som helst melde deg av. Se også www.lhl.no/personvern