Hopp direkte til innhold

Stønader ved eksembehandling

Grunnstønad og hjelpestønad

Barn under 18 år, som etter utredning i spesialisthelsetjenesten har fått diagnosen atopisk eksem og foreskrevet fast forebyggende smøring og opptrapping av behandling ved oppbluss, kan etter søknad innvilges hjelpestønad. Du må søke skriftlig om hjelpestønad. Skjemaet "Krav om hjelpestønad" finner du på nav sine nettsider. 

I følge folketrygdloven § 6-3 er det også mulig for de mest behandlingskrevende og omfattende eksemtilstander å få innvilget grunnstønad ved ekstrautgifter på grunn av stor slitasje på klær og sengetøy. Du må søke skriftlig om hjelpestønad.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se nav.no for flere opplysninger.

Bidrag til dekning for reseptfrie produkter

Bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer som benyttes i behandlingen av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden, §5-22 i folketrygdloven, er også mulig.

For å få innvilget dette må hudlege eller barnelege sende inn søknad til regionskontoret i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Denne søknaden må inneholde en oversikt over aktuelle preparater. Du må betale en fastsatt egenandel per kalenderår, og har mulighet for å få refundert 90 prosent av det overskytende. 

Utgiftene dine blir dekket ved at du fyller ut og sender inn kvitteringsskjema for dekning av utgifter. Legg ved originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo. Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Skjema finner du på på helsenorge.no.

Husk å søke i tide

En må søke Helfo om dekning av utgiftene hvert kalenderår. Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Blåresept

Spesialister kan, etter egne regler, søke om blåresept på individuelt grunnlag for bruk av Protopic® og Elidel®. Spør legen din om dette kan være aktuelt for deg.

Her finner du mer informasjon om rettigheter som følge av sykdom