LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Afasiforbundet lanserer e-læring

Afasiforbundet i Norge har nå lansert et nytt e-læringskurs, som er rettet mot alle som har interesse av å lære mer om afasi og som tar opp flere viktige temaer innen dette området.

Afasi er ervervede språkvansker etter skade i hjernen. Språkvanskene kan både være produksjon av språk, forståelse av språk, lesing og skriving. Afasi er et resultat av at områder i hjernen som er involvert i språkprosesser er skadet.

Som oftest skyldes dette hjerneslag, men afasi kan også forekomme etter andre sykdommer i hjernen, eller etter traumatiske hodeskader. Afasi rammer oftest som lyn fra klar himmel og fører til stor funksjonshemming, noe som er dramatisk i et samfunn som i stor grad er basert på muntlig og skriftlig kommunikasjon.

E-læringskurs om afasi

E-læringskurs modul 1 – Hva er afasi?

Kunnskap er viktig for å få en bedre afasihverdag. Dette gjelder både for de som rammes, for pårørende, for fagpersoner, og for folk flest, sier kommunikasjonsrådgiver Annika N. de Leon i Afasiforbundet. Forbundet har lansert det nye e-læringskurset i samarbeid med blant andre Afasiteamet i Statped sørøst, Sunnaas sykehus, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og flere av forbundets lokalforeninger.

– Kurset er rettet mot alle som har interesse av å lære mer om afasi, og det tar opp viktige temaer innen afasifeltet. Kursets første modul er publisert, og flere moduler vil om kort tid følge, forteller de Leon.

Rettigheter ved afasi

Etter å ha fått afasi er det svært viktig å få språktrening hos logoped. Nasjonale retningslinjer for habilitering og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler tidlig og hyppig logopedoppfølging for best mulig prognose. Det er kommunen som har ansvar for å gi et logopedtilbud. Dette kan gis etter opplæringsloven § 4A.

Kommunens ansvar for å ha oversikt over rehabiliteringsbehov, samt sørge for tilbud om utredning og oppfølging er hjemlet i forskrift for habilitering og rehabilitering § 5.

Les mer: Afasi og talevansker.