LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Antallet ambulanser i Norge fortsetter å reduseres i antall

LHL og ambulansesjåførene frykter for pasienters liv og helse.

Den nyeste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for 2015 viser at ambulanseberedskapen i Norge stadig forverres. LHL og Ambulanseforbundet går sammen om å kreve at anbefalt responstid nå må lovfestet. 

Antall ambulanser i Norge, årlig oppdragsmengde, befolkningsvekst:

  2002 2014 2015 %-vis endring 2002-2015
Antall ambulanser i Norge 597 528 517 14 prosent nedgang siden 2002
Oppdragsmengde årlig 458 000 665 404 667 297 46 prosent økning siden 2002
Befolkningsvekst i Norge 4 524 000   5 165 802 14,2 prosent økning siden 2002

Kartleggingen basert på SSBs nyeste oversikt gjennomført av LHL og Ambulanseforbundet viser at antall ambulanser har sunket med 14 prosent siden 2002, samtidig som folketallet i Norge har økt med 14 prosent i samme tidsperiode. I løpet av disse 15 årene har også oppdragsmengden for ambulansetjenesten i Norge økt med 46 prosent.

Alarmerende utvikling

Dette er en alarmerende utvikling. Tilgjengelig ambulanse kan bety forskjellen på liv og død, sier Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag, som representerer hjerneslagrammede over hele landet.

– Ambulansetjenesten må styrkes, ikke svekkes, sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet.

Responstid må lovfestes

Både LHL og Ambulanseforbundet krever at anbefalt responstid nå må lovfestes. Den anbefalte utrykningstiden for ambulanser ved akutte tilfeller er i dag på 12 minutter i tettbebygde strøk og 25 minutter i spedbygde strøk. Målet er at 90 prosent av alle utrykninger skal skje innen denne tiden.

– Når vi år etter år dokumenter at det blir stadig færre ambulanser i tjeneste, så må utrykningstiden lovfestes for å sørge for at pasientsikkerheten ivaretas i hele landet, sier Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, representerer blant andre hjertesyke og slagrammede, og vet godt hvor viktig ambulansetjenesten er for disse og andre grupper.

I mange situasjoner kan en tilgjengelig ambulanse være forskjellen på liv og død, fastslår han.

Ola Yttre understreker at ikke alle nordmenn har en reell tilgang til ambulanse i dag, og at Ambulanseforbundet i en årrekke har krevd lovfesting av responstid. .

– Vi trenger flere ambulanser i Norge, ikke færre. Med stadige kutt går vi faktisk i motsatt retning, sier Yttre.

LHL Hjerneslag og Afasiforbundet har gått gjennom partiprogrammene for stortingspartiene for neste periode.

– Vi hadde forventet og ønsket større oppmerksomhet fra partiene på ambulansetjenestens betydning. Når målet er å få ned antallet dødsfall og alvorlige utfall som følge av hjerneslag, er en god ambulansetjeneste både på vei, vann og i luft avgjørende viktig. Når folk oppfordres til å ringe 113 ved symptomer på hjerneslag må de føle trygghet for at ambulansen ikke er for langt unna, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, som nå ber stortingspartiene komme på banen for å fortelle hva de vil gjøre i neste stortingsperiode for å styrke ambulansetjenesten.

Se video om slagrammede Sølvi Monsen fra Kirkenes som ble reddet av ambulanse:

For ytterligere kommentar:

  • Leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre, mobil 480 83 305
  • Generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar, mobil 905 06 449