LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Fagråd for LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag – organisasjonen for slagrammede og pårørende - har etablert et eget fagråd som skal gi organisasjonen råd og innspill innen forebygging, behandling, rehabilitering og interessepolitikk for slagrammede og pårørende.

– LHL Hjerneslag skal være en kunnskapsbasert, tydelig og aktiv interesse- og brukerorganisasjon. Det krever at vi har god kontakt med fagmiljøer og trekker ulike kompetansemiljøer inn i arbeidet vårt, noe vi blant annet gjør gjennom dette rådet. Dialogen og samarbeidet vi nå etablerer er viktig for alle, ikke minst for de slagrammede og pårørende, sier generalsekretær Tommy Skar. 

Fagrådet

hjerneslag-fagråd-1200x675.jpg

Fagråd i LHL Hjerneslag består av (fra venstre) Ragnhild Mork, Lars Alteheld, Frank Becker, Torgeir Solberg Mathisen, Iselin Løvhøiden, Kjell Engan, Tommy Skar og Hilde Marie Nilsen. Foto: Anders Bergersen

Fagrådet, som kan uttale seg om saker forelagt av LHL Hjerneslag eller som på eget initiativ kan diskutere og vurdere andre forhold knyttet til hjerneslagområdet, består av følgende:

  • Frank Becker, Oslo, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus HF og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
  • Lars Alteheld, Oslo, overlege nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål 
  • Ragnhild Mork, Oslo, brukerrepresentant og blogger (slagdama.no), som nå jobber i forlaget Cappelen Damm, hvor hun tidligere var forlagsredaktør
  • Hilde Marie Nilsen, Furnes, pårørende, sykepleier ved Sykehuset Innlandet HF Hamar
  • Kjell Engan, Røros, organisasjonsrepresentant (leder i LHL Røros) og logoped 
  • Torgeir Solberg Mathisen, Kongsberg, helsefaglig rådgiver/slagsykepleier i LHL og LHL Hjerneslag, og tidligere slagsykepleier ved Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 
  • Iselin Løvhøiden, Oslo, organisasjonsrådgiver/spesialfysioterapeut i LHL og LHL Hjerneslag, og tidligere spesialfysioterapeut ved Skogli Helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer 
  • Tommy Skar, Ås, generalsekretær LHL Hjerneslag

Medisinskfaglig rådgiver

I tillegg til eget fagråd, er David Russell, Oslo, professor ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, medisinskfaglig rådgiver for LHL Hjerneslag.

– Ved siden av rådet og samarbeidet med Russell, har vi etablert og skal etablere kontakt med alle store fagmiljøer innen behandling og rehabilitering, sier Skar.

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Tommy Skar på mobil 905 06 449.