LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Hjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnad

Om lag 12 000 rammes av hjerneslag hvert år, og nå går Helsedirektoratet sammen med helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner om å videreføre symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte som en nasjonal dugnad.

Det videre arbeidet med kampanjen blir koordinert av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) og LHL Hjerneslag. I ukene fram til nyttår vil du igjen se budskapet Prate, Smile, Løfte i ulike medier.

– Fortsatt kommer pasienter for sent til diagnostisering og behandling ved hjerneslag. Det er flere årsaker til det, blant annet manglende eller usikker kunnskap om symptomer og ikke stor nok bevissthet på hvor viktig det er å ringe 113 umiddelbart når symptomer oppstår. Derfor må opplysningsarbeidet fortsette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

IMG_3391_pratesmilelofte.jpg

Flere kjenner igjen symptomene

Helsedirektøren viser til at selv om det fortsatt er en jobb å gjøre, har arbeidet - blant annet gjennom Prate, Smile, Løfte-kampanjen - gitt resultater. I forrige hovedkampanjeperiode økte andelen som kjenner til symptomene på slag fra 62 prosent til 72 prosent av befolkningen, viser pre og posttest utført av Helsedirektoratet.

Husket reklame

For nøyaktig ett år siden – 23. november i 2017 - ble livet til Oslo-mannen Thoralf Bergersen (54) og familien snudd på hodet. Det som for Thoralf startet med synsforstyrrelser, var hjerneslag. Da han skjønte at noe var galt, rope han på hjelp. – Jeg ropte at jeg har fått slag, jeg har fått slag, forteller Thoralf. Da kroppsfunksjoner sviktet, husket han budskapet på plakatene han hadde sett på TV og på trikken i Oslo: Får du plutselig problemer med å prate, smile eller løfte, kan det være hjerneslag.

Oppfordringen fra Thoralf til kona, Anne, var den eneste riktige: Ring 113 umiddelbart. I løpet av de dramatiske minuttene, hvor Thoralf visste at hvert sekund var viktig, kom han også på historien om den amerikanske hjerneforskeren Jill Bolte Taylor, som selv fikk slag i form av hjerneblødning. I løpet av fire timer observerte hun hvordan sitt eget sinns evne til behandle informasjon svant fullstendig hen. I ettertid ga hun ut boka "Med et slag", om sin nye innsikt.

Thoralf og Anne oppfordrer nå alle andre om å lære seg symptomene på slag, og ikke nøle med å ringe 113 om de oppstår. – Det er svært dyktige medarbeidere på AMK-sentralen som gir deg råd og skaper ro, og som raskt sender ambulansen dit du er, sier Anne.

Tidsfaktoren er kritisk

Ved hjerneslag, som enten er hjerneinfarkt forårsaket av blodpropp eller hjerneblødning, er tidsfaktoren kritisk. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter, og det går tapt om lag to millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneinfarkt.

Hovedsymptomene på slag er at man plutselig får problemer med å prate, smile eller løfte armene. Da skal man umiddelbart ringe 113 for å komme raskt til diagnostisering og eventuell behandling, om det viser seg å være slag.

– Forskjellen på å komme tidlig og sent kan være liv og død, eller et liv med eller uten alvorlige utfall som lammelser, kognitiv svikt og behov for varig pleie og omsorg, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Kontinuerlig kunnskapsspredning

Den nasjonale befolkningsrettede hjerneslagsymptomkampanjen Prate, Smile, Løfte skal nå videreføres som en nasjonal dugnad av helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner. Idéen er at et slikt samarbeid mellom ulike aktører skal bidra til godt synlige kampanjeperioder og til et kontinuerlig informasjons- og kunnskapsspredningsarbeid mellom større nasjonale kampanjer i regi av Helsedirektoratet.