LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Interessepolitisk arbeid

LHL Hjerneslag jobber også politisk.

Slagforum: Statsbudsjettet for 2020 glemmer slagrammede

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 tar ikke tilstrekkelig tak i utfordringene på hjerneslagområdet – blant annet at mange slagrammede...

Pakkeforløp fase 2 utarbeides nå

Helsedirektoratet starter nå opp arbeidet med pakkeforløp hjerneslag fase 2, og LHL Hjerneslag vil få en sentral plass i arbeidet med tre deltakere...

LHL Hjerneslag krever etablering av Oslo Slagsenter

En fersk oversikt fra Norsk Hjerneslagregister viser at mange slagpasienter i Oslo, sammenlignet med andre steder i landet, kommer senere eller for...

Interessepolitisk program LHL Hjerneslag 2018–2020

Hjerneslag er en av de hyppigste dødsårsakene i Norge, den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming som ikke er medfødt, og viktig årsak til...

LHL Hjerneslag krever bedre etterkontroll av slagrammede

Årsrapporten til Norsk hjerneslagregister viser at det er en nedgang i andelen rapporterte slagpasienter med oppfølging tre måneder etter slaget ve...

Reviderte retningslinjer styrker etterkontrollen

Har du fått tilbud om oppfølging etter å ha gjennomgått hjerneslag? I følge de reviderte nasjonale faglige retningslinjer for behandling og...

Passivt budsjett på hjernehelse

Forslaget til statsbudsjett for 2018 er stort sett gammel nytt på hjernehelseområdet, men det kuttes nesten en million kroner på tiltak for å bedre...

Fem konkrete krav til kommende regjeringserklæring

I stortingsperioden vi nå går inn må regjeringspartiene ta på alvor at om lag en av tre nordmenn i løpet av livet får en hjernesykdom og at hvert å...

Trolig pakkeforløp ved hjerneslag fra årsskiftet

Helsedirektoratet er nå i gang med å utarbeide pakkeforløp ved hjerneslag. Direktoratet legger opp til en ekstern høring på utkastet i oktober/nove...

LHL Hjerneslag krever bedre pårørendestøtte og -oppfølging

Nå må pårørenderollen mer fram i lyset og støtten fra det offentlige styrkes, krever LHL Hjerneslag.

Forslag til ny organisering av slagbehandling

Det foreslås ny organisering av akutt hjerneslagbehandling i Helse Sør-Øst, og forslaget er nå på høring i helseforetakene.