LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Krever tøffere tobakkspolitikk som slagforebygging

– Når helsepolitikerne gir penger til en kampanje for å spre kunnskap om symptomer på hjerneslag og risikofaktorer for slag, må de også følge opp med konkrete tiltak som bidrar til å redusere risikoen for å rammes av sykdommen, krever generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

– Det er like viktig som å ro båten med to årer. Vi vet hva som skjer om man bruker bare en, poengterer Skar, og ber helsemyndighetene og Helsedirektoratet om å se sin ressursbruk og sitt forebyggingsarbeid i sammenheng. – Vi må rett og slett bli tøffere mot de tøffe helseskadene og sykdommene.

Hvert år rammes rundt 16 000 personer av hjerneslag, det vil si over 40 hver dag. En av de viktige risikofaktorene for slag er røyking.

– Når vi vet at røyking dobler risikoen for hjerneslag, at slag kan gi alvorlige konsekvenser for de som rammes og store økonomiske konsekvenser for samfunnet, og at røyking ikke har noen positiv helseeffekt, men kun er en gift som skader eller dreper, så bør tempoet i å redusere bruken av tobakk økes, mener Skar.

Han viser til at helseminister Bent Høie har vist vilje til å delta i kampen mot tobakk gjennom forslaget om nøytrale tobakkspakker, men oppfordrer han og andre helsepolitikere til å bidra enda mer ved for eksempel å støtte økt aldersgrense for salg, kjøp og bruk av tobakk.

– Det er et tydelig og enkelt virkemiddel å ta i bruk på veien mot et tobakksfritt samfunn. Ønsker vi å ta barns helse på alvor, og det må vi, innfører vi et sanksjonertbart forbud mot røyking i bil når barn er tilstede, slik England har gjort. Det er også på tide – og en naturlig utvikling - å stramme ytterligere inn på steder hvor det ikke tillates at det røykes. Det kan innføres økte avgifter som øremerkes røykeavvenningstiltak. På ett eller annet tidspunkt vil røyking bli forbudt fordi det er så helseskadelig, spørsmålet er bare når, sier Skar.

Røyking skader blodåreveggene, øker blodtrykket og forverrer kolesterolprofilen, noe som medfører betydelig økt risiko hjerneslag eller hjertesykdommer som kan medføre slag. En studie gjort ved Australian National University slår fast at to av tre dødsfall blant røykere skyldes røykerelaterte sykdommer, og hjerneslag er en av disse. Røykeslutt vil redusere risikoen for hjerneslag. Risikoen for slag avtar både raskt og betydelig etter røykestopp. Dersom man slutter å røyke vil man etter 2–15 år ha samme risiko for slag som en ikke-røyker.

Skar viser til at sammenhengen mellom røyking og hjerneslag er en del av hverdagen ved norske sykehus. Tidligere i år fortalte overlege for slag og alderssjukdommer ved sykehuset i Ålesund, Yngve Müller Seljeseth, om denne sammenhengen (Sunnmørsposten.no 3.1.2016). I Ålesund har de fleste de får inn med hjerneslag før de er 60 år enten massiv slektshistorie, eller så røyker de.

Fem positive effekter ved røykeslutt:

 1. 20 minutter etter røykeslutt:
  Har blodtrykket og pulsen gått ned til et normalt nivå
 2. 8 timer etter røykeslutt:
  Har du forlenget livet med 5–7 minutter for hver sigarett du ikke røyker
 3. 4 – 6 måneder etter røykeslutt:
  Er faren for at du skal rammes av en blodpropp mye mindre enn da du røykte
 4. 1 år etter røykeslutt:
  Er faren for å få innsnevringer i blodårene og hjerteinfarkt bare halvparten så stor som hvis du hadde fortsatt å røyke
 5. 5 år etter røykeslutt:
  Har du samme risiko for å få en hjerneblødning som en som ikke røyker

(Kilde: Helsedirektoratet)

Snakk med legen din om røykeslutt

Filmen er laget av Pfizer.