LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

LHL Hjerneslag godt kjent

Ifølge en landsrepresentativ online-omnibus utført av Ipsos Norge i august, svarer 26 prosent at de har hørt om LHL Hjerneslag.

- Dette er veldig gledelig, men også litt forventet. Gledelig fordi det viser at selv om vi bare har eksistert i noen år, så begynner vi å bli kjent i befolkningen. Forventet fordi vi er godt synlig, arbeider målrettet og oppnår resultater, sier generalsekretær Tommy Skar.

LHL Hjerneslag er en del av LHL. I tillegg til LHL er det også tre andre organisasjoner som benevnes som slagorganisasjoner. For de tre er resultatet slik:

  • 13 prosent har hørt om Landsforeningen for slagrammede (LFS),
  • 11 prosent har hørt om Afasiforbundet i Norge,
  • og 7 prosent har hørt om Norsk forening for slagrammede (NFS).

I undersøkelsen svarer at 62 prosent av de spurte at de ikke har hørt om noen av brukerorganisasjonene for slagrammede.

- Når vi ber befolkningen navngi organisasjoner uten å få alternativer, er det få som klarer det. 8 prosent viser til LHL, 9 prosent viser til flere andre organisasjoner – inkludert svært mange benevnelser som ikke eksisterer – og 83 prosent klarer ikke å peke på noen, forteller Skar, som har følgende refleksjon rundt dette: Forklaringen er nok at det er mellom 50 – 70 000 som lever med gjennomgått hjerneslag, og de færreste tenker på bruker- og pasientorganisasjoner før de har bruk for dem.

Skar mener at Ipsos-målingen illustrerer både utfordringer og muligheter.

- Hadde flere hatt kjennskap til organisasjonene hadde flere slagrammede og pårørende blitt medlemmer og fått støtte i hverdagen. Undersøkelsen viser at potensialet er stort, sier Skar.

I undersøkelsen er det også spurt om hvilken organisasjon som ivaretar interessene til de slagrammede på best måte. 82 prosent svarer "vet ikke", mens 10 prosent svarer LHL Hjerneslag. For de øvrige organisasjonene er tallene slik: LFS 4 prosent, Afasiforbundet 2 prosent og NFS 2 prosent.

- Jeg tror at de som har svart LHL Hjerneslag har lagt merke til innsatsen til våre ung-nettverk, LHLs lokallag, kombinasjonen av støtte fra likemenn og fagfolk, og vårt interessepolitiske arbeid, kommenterer Skar.