LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

LHL Hjerneslag Ung er nettverk også for pårørende

LHL Hjerneslags nettverk for unge utvider stadig. Nå er det nettverk i Rogaland, Oslo, Hordaland og Troms. Nordvestlandet har sitt første møte 9. mai, og flere er under planlegging. Disse nettverkene er også en arena for de pårørende.

Som vi kan lese i saken om pårørendeundersøkelsen til Pårørendealliansen står pårørende til slagrammede ovenfor mange utfordringer. Gjennom LHL Hjerneslag Ung kan også pårørende samles for å dele erfaringer.

Behov for egne nettverk for unge

Bakgrunnen for å etablere egne nettverk for unge slagrammede og pårørende er at det er færre unge enn eldre som får hjerneslag, og at det derfor er behov for større rekrutteringsområder enn det lokallagsgrensene tilsier for at det skal skapes et fellesskap blant de unge. LHL Hjerneslag definerer i nettverkssammenheng unge som personer i alderen ca. 18-55 år. Det er likevel opp til hver enkelt om man definerer seg inn i gruppen, og det er viktigere enn om man er i en bestemt alder.

Slagrammede og pårørende som ønsker å være en del av ung-nettverkene, blir i tillegg medlemmer i LHLs lokallag med fulle demokratiske rettigheter og plikter. LHLs lokallag har ansvaret for å etablere øvrige lokale tilbud for sine medlemmer i disse gruppene. Det betyr at samtidig som de unge kan møtes i egne nettverk, kan de også delta i lokallagenes ordinære arbeid og aktiviteter for alle diagnosegrupper, inkludert øvrige aktiviteter for slagrammede og pårørende.

Savner du et tilbud der du bor?

De ulike nettverkene har egne Facebooksider hvor de legger ut informasjon og nyheter som er tilpasset deltakerne I tillegg brukes de aktivt for å gjøre aktiviteter og arrangementer i regi av nettverkene kjent.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å komme i kontakt med et av nettverkene, eller om du ønsker å bidra i oppstarten av et nettverk der du bor.