LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Nettverk for unge slagrammede og pårørende i Oslo

I Oslo har Hilde Magelssen og Anne Heimdal, som selv er slagrammede, sammen med leder John Bjørnøy i LHL Oslo etablert et nettverk for unge slagrammede og pårørende i alderen 20-55 år.

Nettverket skal etter modell fra LHL Hjerneslag Ung Rogaland i Stavanger være en arena hvor erfaringsutveksling med likesinnede og det gode møtet med andre står i sentrum.

En annen livssituasjon

Mange yngre rammes av hjerneslag og utfordringene disse kan møte når de skal tilbake til hverdagslivet er mange. De unge skiller seg fra de eldre, fordi de ofte er i jobb og/eller under utdanning, og mange har et forsørgeransvar på hjemmebane med barn.

Et hjerneslag kan medføre motoriske eller sensoriske endringer, men noe av det mest utfordrende for denne gruppen er de usynlige kognitive endringene som kan oppstå. Det er høy forekomst av utmattelse (fatigue), depresjon og angst i denne aldersgruppen og det kan ha en uheldig effekt på selvopplevd livskvalitet. Det å ha et godt sosialt nettverk rundt seg med pårørende samt likesinnede kan være en sunn motvekt mot disse utfordringene.

Sosialt fellesskap med likesinnede

Nettverket vil være åpent for alle uavhengig av bakgrunn, og skal preges av toleranse og åpenhet for at vi alle er forskjellige. Det er lagt opp til at nettverkssamlingene vil bestå av uformell prat og hyggelig samvær, med ekstra oppmerksomhet på de utfordringene som unge mennesker står oppi.

Møtested

Nettverk for unge slagrammede og pårørende i alderen 20-55 år i Oslo vil i første omgang møtes i LHLs lokaler i Storgata 33 i Oslo.

Gruppen har sitt første treff onsdag 25. januar, kl. 17.30-19.00.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon, eller å møte voksne og barn i nettverket, kan du ta kontakt på forskjellige måter: