LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Nettverk for unge slagrammede og pårørende i Rogaland

I Stavanger har Janette og Rune Røseth etablert et nettverk for unge slagrammede og pårørende i alderen 20-55 år. Nettverket skal være et samlingspunkt for å dele erfaringer og tips, og er en inspirasjon for å opprette nettverk også andre steder i landet.

Tobarnsfaren Rune Røseth fra Stavanger fikk slag allerede som 39-åring, og har opplevd på nært hold hvordan familielivet kan endres fra en dag til den neste. For å møte andre, og dele erfaringer, startet derfor Rune og kona Janette Røseth en gruppe på Facebook for unge slagrammede og deres pårørende i Rogaland. De opplevde at det var mange andre i samme situasjon som tok kontakt.

Dele erfaringer

Flere av de som tok kontakt hadde i lengre tid følt på et manglende sosialt tilbud. De savnet felleskap med likesinnede som forsto hvordan et hjerneslag påvirker hele dynamikken i et familieforhold og samliv. Et hjerneslag rammer ikke bare den som får slaget, men hele familien. 

Mer om hva de pårørende ofte savner kan du lese mer om her.

Gruppen med de unge slagrammede, som pr. dags dato teller ca. 30 medlemmer, har nå blitt en del av LHL Hjerneslag. Nettverkets målsetning er å fungere som et felles samlingspunkt hvor man kan dele tips og erfaringer på veien mot en ny hverdag. Samlingene til gruppen er preget av uformell prat og hyggelig samvær med spesielt fokus på de utfordringene som unge mennesker står oppi.

Forskjellige typer samlinger

Nettverk for unge slagrammede og pårørende i alderen 20-55 år i Rogaland drives nå i samarbeid med LHL Hjerneslag. Modellen kan være en aktuell inspirasjon for å opprette tilsvarende tilbud også andre steder i landet. 

Samlingene varierer mellom treff for de kun voksne og treff hvor hele eller deler av familien er med. Gruppen møtes månedlig i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sine lokaler i Stavanger.

Gruppen hadde sitt andre treff mandag 29. februar hvor hele 16 personer deltok, men det er plass til flere, oppfordrer Røseth.

Kalender vår 2016

  • 4. april: Erfaringsutveksling og sosialt samvær.
  • 23. april: Familietreff på Dollys Dimples Stavanger, med barn. 
  • 9. mai: Erfaringsutveksling og sosialt samvær. 
  • 23. mai: Familiedag på Soma Gård. 
  • 13. juni: Erfaringsutveksling og sosialt samvær. 

Janette Røseth, som er psykologspesialist, leder gruppen og har et sterkt ønske om å spre kunnskap og kjennskap til andre om hvordan et hjerneslag påvirker hele familien. Åpenhet rundt temaet er et viktig bidrag som kan hjelpe andre familier i samme situasjon til å håndtere en ny hverdag lettere.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon, eller å møte voksne og barn i gruppen, kan du ta kontakt på forskjellige måter:

/link/243f288bd80b4d1fb48e94c8c6c842e2.jpg

LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag er en organisasjon for slagrammede og pårørende som arbeider for bedre tilbud til og rettigheter for de som er rammet av slag og deres pårørende. 

Les mer om LHL Hjerneslag