LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Ny førerkortveileder fra 1. oktober 2016

Fra første oktober 2016 kommer det en ny førerkortveileder. Nå får fastlegene større ansvar for å vurdere om pasienten innfrir helsekravene til å ha førerkort. Regelverket er tydeliggjort og saksgangen skal bli enklere og raskere.

Tidligere har det vært slik at legen har måttet søke Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene, nå har fastlegen fått i oppgave å gjøre mye av denne vurderingen selv. De vanligste kriteriene som Fylkesmannen har brukt til å vurdere slike søknader har blitt lagt inn i veilederen som trer i kraft fra 1. oktober 2016.

Helsekravene som skal innfris for å få lov til å kjøre bil ved sykdom eller medisinbruk blir mer detaljerte slik at det blir likere behandling og mindre bruk av skjønn. Ulike sykdommer og vanedannende medisiner har egne kapitler i veilederen. Også ved hjerneslag har reglene blitt tydeligere både for midlertidig og permanent kjøreforbud. De som har fått dispensasjon fra dagens helsekrav, vil ikke trenge ny vurdering før dispensasjonen utløper. Når den utløper fremkommer av førerkortet.

Et spørsmål vi ofte får til vår rådgivningstjeneste er om man må ha tre måneders kjøreforbud ved hjerneslag eller om det holder med en måned.

Regler for førerkortgruppe 1

Her er noen av reglene for førerkortgruppe 1 (vanlig bil):

Enkeltstående TIA (transitorisk iskemisk attakk) med remisjon innen 24 timer eller hjerneslag med remisjon innen en uke:

  • Helsekrav oppfylt etter en måned dersom det ikke er synsfeltutfall, kognitiv svikt, pareser eller følgetilstander som påvirker kjøreevnen.
  • Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med varighet for inntil to år av gangen i fire år, før den kan gis med anbefaling om vanlig varighet.
  • Gjennomgått hjerneslag (ett hjerneslag) uten foreliggende risikofaktorer medfører at helsekrav kan være oppfylt etter en måned. 

TIA eller hjerneslag med a) remisjon innen en uke og b) atrieflimmer uten synkoper:

  • Helsekrav oppfylt etter tre måneder med stabil antikoagulasjon.
  • Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med varighet for inntil to år av gangen i fire år, før den kan gis med anbefaling om vanlig varighet.
  • Gjennomgått hjerneslag (ett hjerneslag) medfører at helsekrav ikke er oppfylt før etter 3 måneder. Ved flere hjerneslag bør observasjonstiden økes til 12 måneder. 

Flere TIA eller et hjerneslag med a) remisjon innen en uke og b) god rehabilitering:

  • Helsekrav oppfylt etter tre måneder.
  • Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen i fire år, før den kan gis med anbefaling om vanlig varighet.
  • Gjennomgått hjerneslag (ett hjerneslag) uten foreliggende risikofaktorer medfører at helsekrav kan være oppfylt etter 3 måneder. Ved flere hjerneslag bør observasjonstiden økes til 12 måneder.

Flere kategorier og andre tilstander kan du lese mer om i førerkortveilederen på Helsedirektoratets nettsider.