LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Ny kunnskap om akutt behandling ved hjerneinfarkt

Behandling av akutt hjerneinfarkt med blodproppfisking (trombektomi) vil forhåpentligvis bli aktuelt for flere pasienter fremover, viser ny innsikt.

Ny behandling har dokumentert effekt

Behandling av akutt hjerneinfarkt ved hjelp av blodproppfisking (trombektomi) har de siste årene vært utført ved universitetssykehusene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Om lag 100 personer fikk slik behandling i 2014 (1). Behandlingen har imidlertid vært ansett som eksperimentell fordi det har manglet studier som tydelig viser tydelig effekt av den, og teknologien og utstyret som brukes har i stor grad vært i utvikling og i løpet av 2014.

Flere fagfolk hevder nå at det finnes god nok dokumentasjon for å kunne gi denne behandlingen til en del av hjerneinfarktpasientene med store blodpropper og som kommer raskt nok til behandling (1,3).

Dette er forskjellen mellom trombolyse og trombektomi.

Hvem kan få behandlingen?

Behandling med trombektomi er avansert og krever spesialisert utstyr og fagfolk. Selve behandlingen må gjøres på store sykehus hvor utstyret og kompetansen er til stede.

Pasienten skal først sendes til sitt lokalsykehus for rask vurdering og oppstart av trombolytisk behandling. Det må gjøres CT-bilder med kontrast slik at det kan vurderes om blodproppen er tilgjengelig for trombektomi. Deretter kan pasienten overføres til sykehuset som kan utføre behandlingen.

Angiografibilder av intervensjonsbehandling ved hjerneinfarkt.Angiografibilder tatt med kontrastveske injisert i pulsåren. Til venstre vises tett åre med hindret blodstrøm til store deler av høyre storhjernehalvdel. Til høyre er blodproppen fjernet, og vi ser normal fylling av samme arterie.

Alle sykehus som behandler slagpasienter vurderer om trombektomi kan være aktuelt i hvert enkelt tilfelle. Trombolyse vil i de fleste tilfeller gis før en trombektomi. Dersom trombolyse ikke gir ønskede resultater kan det være aktuelt å utføre trombektomi på pasienten.

Slik foregår trombektomi.

Tidsvinduet er avgjørende

Alt dette skal gjøres så raskt som mulig da om lag to millioner hjerneceller dør hvert minutt ved hjerneslag. Effekten av behandling med trombolyse og trombektomi er helt avhengig av hvor raskt en får gjennomført den (4).

Selv om trombektomi vurderes i forhold til hver enkelt pasient, er tidsvinduet for behandlingen som oftest innen seks til åtte timer etter første symptom (5). Med de geografiske utfordringer vi har i Norge vil det sette store krav til organisering i lokalsykehus, ambulansetjeneste og de sykehus som gjennomfører behandlingen.