LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Nye lokallag i LHL

Selv om LHLs 250 lokallag er lag for alle diagnosegrupper, inkludert for slagrammede, stiftes det nye lag som inkluderer hjerneslag i navnet. LHL Hjerneslag Oslo og LHL Hjerneslag Ung Trøndelag er under etablering.

I LHL har vi en pragmatisk holdning til hvordan man organiserer arbeidet lokalt. Mange finner det naturlig å være sammen med andre diagnosegrupper, mens andre finner det riktig å markere diagnosetilknytningen i navnet. Det viktigste er at de slagrammede og pårørende får et tilbud uansett hva lagsnavnet er. Samtidig har vi store forventninger til mulighetene som ligger i de to nye lagene, sier Skar.

LHLs første lokallag som tok i bruk navn med hjerneslag i, var LHL Hjerneslag Ung Rogaland. Laget ledes nå av Lin Iren Giske Andersen som tok over lederklubba på årsmøtet i februar etter Janette Røseth.
https://www.facebook.com/lhl.hjerneslag.ung.rogaland/

LHL Hjerneslag Ung Trøndelag ledes av Roger Dragsten Moe. Selv om både LHL Hjerneslag Ung Rogaland og LHL Hjerneslag Ung Trøndelag har blitt lokallag, er de fortsatt en del av fellesskapet i interessegruppa LHL Hjerneslag Ung.
https://www.facebook.com/lhl.hjerneslag.ung.trondelag/

LHL Hjerneslag Oslo ledes av Ove Hellvik. - Nå skal vi etablere flere organisasjonstilbud, som for eksempel medlemsblad, likepersonstjeneste og fysiske aktiviteter, og vi skal jobbe mer interessepolitisk for de sakene som slagrammede og pårørende er opptatt av. Vi er til for alle uansett adresse og alder, sier Hellvik.
https://www.facebook.com/lhlhjerneslagungoslo/