LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Nytt rehabiliteringstilbud i Bergen

Nå utarbeides det rehabiliteringstilbud for slagrammede i Bergen, i regi av LHL-klinikkene Bergen.

Arbeidsrettet rehabilitering med behandling

Slagrammede i yrkesaktiv alder kan få tilbud om rehabilitering gjennom "raskere tilbake", et prosjekt som nå endrer navn til "arbeidsrettet rehabilitering med behandling". Deltakerne må være i et arbeidsforhold, og målet med rehabiliteringen er at den slagrammede kommer tilbake til arbeidet. Deltakerne skal være selvhjulpne, og tilbudet blir gitt som et dagplasstilbud slik at de bor hjemme.

Rehabiliteringstilbudet går over seks uker, og deltakerne møter annenhver dag. Det har tidligere vært gjort erfaring med at daglige aktiviteter kan være for anstrengende for de slagrammede, slik at en litt mer forsiktig tilnærming nok vil være bedre for denne gruppen. Dette sier Jannicke Bruvik, avdelingsleder og fysioterapeut ved LHL-klinikken i Bergen. Det vil være fokus på jobbrådgivning, trening, kosthold og stressmestring. LHL-klinikken har fra tidligere god erfaring med rehabilitering av hjertesyke samt livsstilkurs, og vi tar med oss disse erfaringene til den nye gruppen deltakere, sier Bruvik.

Henvisning fra HUS eller fastlege

Henvisningen kan gjerne gå direkte fra Haukeland universitetssykehus (HUS). Dette gir raskest igangsettelse av rehabiliteringen. Som slagrammet er det viktig å komme raskt i gang med rehabiliteringen, så du må gjerne etterspørre henvisning allerede under akuttinnleggelsen. Om du henvises av fastlegen, så må henvisningen gå via Vurderingseininga for rehabilitering først. Det er viktig at fastlegen da i henvisningen skriver at dette gjelder slagrammede innenfor tilbudet "raskere tilbake".

Har du behov for logoped og/eller ergoterapeut, så vil dette tilbys gjennom innsatsteamet (Bergen kommune) og voksenopplæringen, eventuelt privat logoped gjennom HELFO. Dette vil ikke være en del av rehabiliteringen på LHL-klinikken, men følges parallelt av hjemkommunen.

Rehabiliteringstilbudet igangsettes i løpet av våren, men du kan allerede nå etterspørre henvisning hvis du er innlagt ved Haukeland Universitetssykehus (HUS).

Ønsker du mere informasjon, kan du ringe LHL-klinikkene Bergen:

Telefon 55 11 41 50

Åpningstider telefon: mandag–fredag, kl. 08.00–15.30