LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Statsbudsjettpenger til hjerneslagkampanje kan redde liv

Når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017 forventer LHL Hjerneslag penger til symptomkampanje om hjerneslag også neste år. – Vi er veldig glad for at helse- og omsorgsminister Bent Høie ga 10 millioner til kampanje i år, men skal vi oppnå ønskede resultater trenger vi årlige kampanjer og et kontinuerlig informasjonsarbeid mellom kampanjene, sier generalsekretær Tommy Skar.

Hver dag rammes rundt 40 personer av hjerneslag, som er den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming som ikke er medfødt og den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Et hjerneslag koster samfunnet i snitt 600 000 kroner og de samlede årlige kostnadene er på over 10 milliarder kroner.

Ved hjerneslag er rask diagnostisering og behandling avgjørende for utfallet. Det som skjer i løpet av den første timen påvirker i stor grad resultatet av behandlingen.

– Økt kunnskap i befolkningen om symptomer på hjerneslag og hva man skal gjøre når disse oppstår, vil kunne redde mange fra framtidige plager, lidelser og død. En av de store utfordringene vi har, er at for få ringer 113 raskt nok ved mistanke om hjerneslag, sier Skar, og forteller at blant annet på grunn av dette er det viktig med nye informasjonskampanjer.

Kampanjer har effekt

Norske og internasjonale studier viser at kampanjer på hjerneslagområdet har effekt. Dobbelt så mange ringte 113 og ble sendt til akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus med symptomer på hjerneslag i månedene etter en opplysningskampanje om slag i 2014. En studie fra England viser at forsinkelser knyttet til å oppsøke det medisinske hjelpeapparatet falt dramatisk etter en fjernsynskampanje i 2009.

– Når LHL Hjerneslag nå ber om mer penger til kampanjer selv om det er bevilget 10 millioner kroner til en kampanje i høst, er det fordi effekten av kampanjer varer omtrent i et halvt år viser funn fra både Helse Vest og australske og amerikanske studier. I tillegg til å ha store kampanjer som er avgrenset i tid, må samfunnet og vi som brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende også drive et kontinuerlig informasjonsarbeid og kunnskapsbygging i befolkningen mellom kampanjene, sier Skar.

Symptomer på hjerneslag

LHL Hjerneslag ber om at alle må lære seg symptomene på slag og ringe 113 umiddelbart om disse oppstår fordi det kan redde liv.

– Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm / bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord / setninger) eller som ansiktsskjevhet. Andre symptomer på hjerneslag kan være nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser (for eksempel tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye), nedsatt balanse eller koordinasjon, eller plutselig innsettende, eksplosjonsaktig hodepine som fører til at man umiddelbart avbryter aktiviteten man holder på med, forteller slagsykepleier Torgeir Solberg Mathisen.

For ytterligere kommentarer, kontakt generalsekretær Tommy Skar, mobil 905 06 449

For ytterligere informasjon om symptomer på hjerneslag, kontakt slagsykepleier Torgeir Solberg Mathisen, mobil 906 73 529