Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Store forventninger til Kjerkol, takk til Høie

LHL Hjerneslag gratulerer Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet som ny helse- og omsorgsminister og ønsker lykke til.

Kjerkol er en kunnskapsrik, engasjert og handlekraftig politiker, som vi har store forventninger til, kommenterer generalsekretær Tommy Skar.

Samtidig takker LHL Hjerneslag Bent Høie for at han har vært en aktiv og god statsråd:

Han har vist oppriktig engasjement for slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørende. Høie har gitt oss symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte, pakkeforløp hjerneslag fase 1 og 2, hjernehelsestrategi, pårørendestrategi og likeverdsreform.

LHL Hjerneslag takker for å ha blitt invitert med og involvert i dette arbeidet, sier Skar.

Kjerkol vil bli mål opp mot disse resultatene, men også opp mot alt som er ugjort og løftene til de partier som utgjør den nye regjeringen.

– Mindre enn å få på plass et kvalitetsregister for slagrammede barn og barn med andre ervervede hjerneskader, et pakkeforløp hjerneslag fase 3, en rehabiliteringsreform og å starte avviklingen av helsevesenets postkodelotteri, hvor det postadressen som bestemmer behandlings- og rehabiliteringstilbudet, samt få slutt på tvangsplassering av barn og unge på sykehjem mot sin vilje, vil ikke være bestått, understreker Skar.

LHL Hjerneslag og Skar har stor tro på at Kjerkol vil ta tak i og bidra til å løse disse utfordringene.

Vi skal fortsette å gjøre vår del av jobben ved å være en konstruktiv medspiller.

LHL Hjerneslag ønsker Kjerkol lykke til; vi er overbevist om at hun vil bli en god helseminister.

 

Se også våre temasider om valget 2021 der vi spurte både Bent Høie (Høyre) og Ingvild Kjerkol (Arbeiderpartiet) om hva de mener om viktige helsepolitiske temaer innen hjernehelse og hjerneslag.