LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Stortingsseminar om hjerneslagrehabilitering

22. mai inviterer Arbeiderpartiets stortingsgruppe i samarbeid med Sunnaas sykehus og LHL Hjerneslag til seminar om norsk hjerneslagrehabilitering.

Folkesykdommen hjerneslag rammer hvert år om lag 12 000 i alle aldre, og det er store geografiske forskjeller i slagrehabiliteringen.

Mange får ikke det tilbudet de har behov for av rehabilitering og oppfølging, og dette vil ikke løses kun gjennom kommende pakkeforløp ved hjerneslag fase 2 (rehabilitering). I Danmark har man de senere år gjennomført en rekke endringer som har ført til en forbedring av tilbudene, og som også er relevante for rehabiliteringsområdet generelt, sier generalsekretær Tommy Skar.

Han opplyser at formålet med seminaret er at politikere, fagpersoner og brukermiljøer møtes for å belyse norsk hjerneslagrehabiliterings utfordringer og muligheter gjennom en helhetlig tilnærming, og samtale om hvordan rehabiliteringen kan styrkes i framtida.

Under det to og en halvtimes lange seminaret, som ledes av stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, skal Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver LHL Hjerneslag og leder for slagsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund (NSF SLAG), fortelle om hva hjerneslag er og status for norsk hjerneslagrehabilitering. Frank Becker, klinikkoverlege Sunnaas sykehus og førsteamanuensis Universitetet i Oslo (UiO), tar for seg hva som utfordringer innen norsk hjerneslagrehabilitering, samt at han tar opp spørsmålet; "hva kan vi lære av danskene"? "Slik følger vi opp slagrammede og pårørende i Indre Østfold", er tittelen på innlegget til Kari Anne Dehli, prosjektleder Innovativ rehabilitering Indre Østfold kommune 2020.

Det blir også korte, forberedte innlegg fra leder Hogne Berg Jensen i Afasiforbundet i Norge, leder for interessepolitisk utvalg i Norges Blindeforbund, Arild Hagen og styremedlem Harald Ulrik Sverdrup i Pårørendealliansen, samt at det settes av tid til spørsmål, kommentarer og samtale.