LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Synsforstyrrelser etter hjerneslag

Mange slagrammede opplever å få synsforstyrrelser som følge av hjerneslaget. Ikke alle får påvist forstyrrelsen og kan derfor gå glipp av viktig rehabilitering og tilrettelegging. Synsforstyrrelser kan gi ulike konsekvenser for den slagrammede.

Det er rapportert at opp mot 60 prosent av de slagrammede får en form for synsforstyrrelse etter hjerneslaget (1). Synsfunksjonen kan endres på ulike måter ved skade i hjernen. De vanligste endringene med synet etter hjerneslag er (2):

  • Ensidig synsfeltutfall (homonym hemianopsi). Hele eller deler av synsfeltet mot en side på begge øyne blir redusert.
  • Øyemotoriske vansker. Musklene som bidrar til å styre øynene og sørger for å fokusere på det som er ønskelig og gjør at begge øyne samarbeider optimalt kan forstyrres. Dette kan føre til dobbeltsyn og redusert bevegelighet for øynene, noe som blant annet kan gå ut over leseferdigheter og orientering i rommet.
  • Persepsjonsvansker kan også forekomme etter hjerneslag. Her er hjernens evne til å oppfatte synsinntrykk forstyrret. Noen opplever å få nedsatt oppmerksomhet for synsinntrykk fra en side, og evnene til å gjenkjenne ting kan endres ved forstyrrelser i den visuelle hukommelsen.

Stor forskjell i konsekvensene

Graden av synsvansker varier mye fra store vansker til diskret endringer i synsfunksjon. Selv store endringer i synsfeltet som ved homonym hemianopsi er ikke alltid så lett for den slagrammede å merke selv. Hjernen forsøker i stor grad å tilpasse seg skaden og fyller ut det manglende synsfeltet med informasjon den mener passer inn. På denne måten vil ikke den slagrammede selv oppfatte synsvanskene, og de må avdekkes ved ulike tester. Andre synsvansker gir mindre utslag og kan være vanskelig å oppdage selv ved testing. Men her kan den slagrammede oppleve vansker med å lese eller blir raskt slitne og ha vansker med å konsentrere seg.

Viktig å oppdage

Det er viktig å oppdage synsforstyrrelser etter hjerneslag. De nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering etter hjerneslag anbefaler at synsfunksjonen bør utredes (3). Retningslinjene anbefaler foreløpig ikke noen standard metode for testing av synsfunksjon etter hjerneslag utover test av sidesynet. Synsvurdering praktiseres ulikt på ulike sykehus som behandler hjerneslag.

Det er anbefalt henvisning til øyelege dersom det avdekkes nyoppståtte synsvansker etter hjerneslaget. Noen steder er det ansatt egne synspedagoger som har spesialkompetanse på kartlegging og rehabilitering av synsfunksjonen andre steder er det mer tilfeldig hvem som vurderer synet etter hjerneslag.

Generelt er det ikke nok fokus på synsforstyrrelser etter hjerneslag og andre mer fremtredende konsekvenser av slaget slik som lammelser og språkvansker får størst oppmerksomhet.

Konsekvenser

Store synsforstyrrelser som homonym hemianopsi og dobbeltsyn kan få konsekvenser for om en kan gjenoppta bilkjøring eller ikke. Ved redusert sidesyn kan det være vanskelig å orientere seg i trafikken og dette vil ofte føre til at man ikke lenger kan kjøre bil. I tillegg kan synsforstyrrelser få konsekvenser for muligheten til lese, føre til dårligere livskvalitet og nedsatt deltagelse i aktiviteter (2).

Ny norsk oversiktsartikkel om rehabilitering ved synsforstyrrelser

Folkehelseinstituttet publiserte i januar i år en oversikt over forskning på rehabilitering på synsfeltutfall etter hjerneslag. I følge oversikten har trening på kompensasjonsstrategier muligens en positiv effekt på leseevne, og daglige aktiviteter. Kompensasjonsstrategiene bestod av trening på øyebevegelser, lesing og utforsking av synsfeltet (4). Det er også dokumentasjon på at rehabilitering ved øyemotoriske vansker kan bedre synsfunksjonen (1).

Blindeforbundet har et tilbud om synsrehabilitering etter ervervet hjerneskade på Hurdal syn og mestringssenter.  

Her kan du se en video som illustrerer noen vanlige synsforstyrrelser etter hjerneslag (blindeforbundet.no).

Kilde

1. Wilhelmsen GB. Å se er ikke alltid nok (2003)
2. Sand et al: Visual impairment in stroke patients – a review (2012)
3. Helsedirektoratet (2010). Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Helsedirektoratet, Oslo 
4. Smedslund G, Myrhaug HT. Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag: en systematisk oversikt, Folkehelseinstituttet. Oppsummert forskning 01.2017