LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Pasienter med synsvansker etter slag får sjeldent tilbud om rehabilitering

Få pasienter med synsfeltutfall blir henvist til videre vurdering hos øyelege og enda færre får tilbud om synsrehabilitering. Slagrammede som rapporterer at de har synsvansker etter hjerneslag har dårligere livskvalitet og funksjonsnivå enn slagrammede uten synsvansker, ifølge lege og forsker Kristin Modalsli Sand, som nylig har skrevet en doktorgrad om synsproblemer hos hjerneslagpasienter.

Få med synsfeltutfall blir henvist videre

Synsfeltutfall (hemianopsi) betyr at deler av synsfeltet faller bort og den rammede ikke oppfatter synsinntrykk herfra. En enkel test av synsfelt – ofte brukt er Donders metode – er en del av standardtestene ved innleggelse i slagenhet. Ved mistanke om mangler i synsfeltet anbefales det henvisning til en grundigere undersøkelse som oftest gjøres av øyelege (perimetri).

Alle slagpasienter som behandles ved Haukeland Sykehus blir registrert i NORSTROKE registeret. Gjennom dette registeret har forskeren identifisert de som i perioden fra februar 2006 til mai 2009 har vært innlagt med occipitalt (i synsområdet) hjerneinfarkt og de som har fått hjerneinfarkt i andre deler av hjernen og påvist synsfeltsutfall. I denne studien har Sand kartlagt i hvilken grad disse pasientene blir henvist til nøyere kartlegging av synsfeltet (perimetri) og rehabilitering. Kun 9,6 prosent ble henvist til perimetri og 2,3 prosent ble henvist til rehabilitering (1).  

De som ble henvist til perimetri var yngre og hadde i mindre grad andre utfall av hjerneslaget. Menn ble henvist oftere enn kvinner, og flere av de henviste var i lønnet arbeid da slaget rammet. De Nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2010) anbefaler henvisning til perimetri og rehabilitering ved synsfeltutfall. Det er avgjørende med presis diagnostikk av synsfeltene fordi de grove testene som gjøres i akuttforløpet ikke avdekker alle med synsfeltutfall og i mange tilfeller oppdager heller ikke den slagrammede det selv. Flere av de med sannsynlig synsfeltutfall bør ifølge artikkelforfatteren henvises til perimetri.

Synsrehabilitering

At så få som 2,3 prosent ble henvist til synsrehabilitering kan bety at synsvansker etter hjerneslag har et for lavt fokus hos de som behandler hjerneslag, men også være symptom på at rehabiliteringstilbudet til denne pasientgruppen er for dårlig. Synsrehabilitering i Norge er i liten grad utbygd som eget tilbud og det er få rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner som har tilgang på kompetanse innen synsrehabilitering.

Synsforstyrrelser får konsekvenser for livskvaliteten

541 slagpasienter som var innlagt på Haukeland universitetssykehus fikk tilsendt et spørreskjema hvor 61 prosent svarte. Av disse oppga én av fire at de hadde en form for synsvanske. Dette kunne være vansker med å lese og se på TV, vansker med å bevege seg uten hjelp eller tilnærmet blindhet. Av de som oppga at de hadde synsvansker var eldre, færre var i arbeid, færre bodde sammen med noen og flere hadde depresjon enn de som ikke opplevde synsvansker. De hadde også i større grad følgetilstander etter hjerneslaget. De vurderte sin generelle helse som dårligere, hadde lavere helserelatert livskvalitet og hadde større grad av fatigue, angst og depresjon enn de som ikke hadde synsvansker (2).  

Denne studien bekrefter at synsvansker etter hjerneslag kan være en belastende følgetilstand som krever god oppfølging og rehabilitering.

Overveldende oppmøte på informasjonsmøte om synsvansker

Det var stor interesse for å høre om synsvansker ved hjerneslag da LHL Flekkefjord og Lund hadde besøk av Modalsli Sand på et åpent møte. Lokallaget har engasjert seg sterkt på hjerneslagområdet.
– Vi fikk et luksusproblem da folk reiste fra Farsund og Lyngdal og til og med fra Kristiansand. Lokalet som var beregnet på 100 stykker måtte utvides med å dekke til i gangen, sier sekretær Svein Grønsund i LHL Flekkefjord.

Kilder

  1. Sand et al.: Diagnosis and Rehabilitation of Visual Field Defects in Stroke Patients (2012)
  2. Sand et al: Vision problems in ischaemic stroke patients: effects on life quality
    and disability (2015)