Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Underholdende læring om hjerneslag

SykepleiePluss er en tjeneste som tilbyr det de kaller en videolærebok primært beregnet på sykepleiestudenter. Her er tema innen anatomi, fysiologi og mikrobiologi. Nå utvider de med videoer om sykdomslære, og vi har sett gjennom deres undervisning om hjerneslag.

I videoene går de gjennom hjerneblødning og hjerneinfarkt, de viktigste symptomene og årsakene til hjerneslag. I tillegg til akutt behandling og forebygging. Innholdet er presentert på en måte som gjør det lett å henge med og er krydret med en dose humor. Videolæreboken er laget av leger med lang erfaring med undervisning av medisin og sykepleierstudenter.

Forelesningene til Sykepleiepluss kan i tillegg til å være et supplement til pensum for sykepleierstudenter være en fin repetisjon for de som trenger å friske opp kunnskapene om hjerneslag. Grunnleggende kunnskap om hjerneslag er viktig for helsepersonell uansett hvor de møter pasienter.

Sykepleiere og andre helsearbeidere i alle deler av helsevesenet kan møte slagpasienter i akutt aller kronisk fase. I hjemmesykepleien, legevakt, sykehjem eller sykehus. Kunnskap om symptomer og behandling er avgjørende for at pasienter med hjerneslag skal få best mulig akuttbehandling. Dersom en sykepleier i hjemmesykepleien kommer til en pasient med akutte endringer i funksjon, er det viktig å vite hva en skal se etter.

Personer som får slag henvender seg ikke alltid til 113, de ringer legekontoret, legevakten eller reiser direkte til akuttmottaket. Alle som kan møte disse bør ha oppdatert kunnskap om symptomer og behandling av hjerneslag.

Vi ønsker at sykepleiere og annet helsepersonell har god kunnskap om symptomer og behandling av hjerneslag. Det vil kunne bidra til raskere og bedre behandling ved at pasientene kommer raskt til rett sted. De som til vanlig ikke arbeider med hjerneslag har også nytte av slik kompetanse og videoene til SykepleiePluss.no kan være et nyttig verktøy for å tilegne seg kunnskapen.

Les mer på Sykepleiepluss.no.