Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Fra unrestricted-prosjektet
Foto: unrestricted

Vil du bli VR-kunstner?

Sunnaasstiftelsen samarbeider med pasient- og brukerorganisasjoner om kunstprosjektet «UNRESTRICTED 2022». Resultatet skal vises på en utstilling i desember. Kunstgruppa til LHL Hjerneslag Ung Rogaland representerer LHL, men det er plass til flere deltakere.

Kort fortalt går prosjektet ut på at man gjennom en virtuell virkelighet (VR), som er en kunstig virkelighet skapt med datateknologi, lager kunst.

Prosjektet skal stimulere til og muliggjøre at personer som lever med en funksjonsnedsettelse kan bruke digital kunst i VR som en måte å uttrykke seg på, dele sine kunstuttrykk med andre og skape et digitalt nettverk.

Noe som kan bidra til å forebygge ensomhet og isolasjon. I tillegg vil slik kunstaktivitet kunne gi distraksjon for personer med kroniske smertetilstander. Samt gi brukere som har problem med å uttrykke seg en arena for å vise tanker og følelser gjennom kunst istedenfor ord, sier prosjektleder Kari Kjelskau.

Kjelskau opplyser at om det er flere interesserte fra LHL, kan man få tildelt VR-briller og innføring i hvordan man deltar.

 

Se galleriet fra i fjor

Varige helsefordeler

Rapporten «Health Evidence Network Synthesis Report 67» fra World Health Organization (WHO), Regional Office for Europe fra 2019 har vist at bruk av kunstneriske medier i helsetjenesten kan ha varige fordeler for helse. Den kjente mexicanske kunstneren Frida Kahlo (1907-1954) levde med sterke kroniske smerter hele livet. Hun uttalte at kunsten hjalp henne gjennom smertene og gav henne et språk for de opplevelsene som ikke kunne uttrykkes med ord alene.

Flere lokallag i LHL bruker kunst i sitt arbeid, og LHL og LHL Hjerneslag har flere kunstnere som medlemmer.

Sunnaasstiftelsen, som står bak prosjektet «UNRESTRICTED 2022», er en landsdekkende ideell organisasjon som arbeider for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal mestre sin livssituasjon og leve gode, aktive liv.

Er du interessert i å delta i VR-kunstprosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Kari Kjelskau på

Les mer: UNRESTRICTED 2022