LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Vil du gjøre en innsats for LHL Hjerneslag?

Har du hatt hjerneslag og ønsker å engasjere deg for å hjelpe andre, eller bidra med din erfaring for å få enda bedre tilbud for slagrammede og pårørende? LHL Hjerneslag trenger deg på laget, enten du vil påta deg små eller store oppgaver.

Vi trenger brukerrepresentanter

LHL Hjerneslag får ofte spørsmål om å stille med brukerrepresentanter, altså personer som har hatt slag, som deltakere i ulike sammenhenger. Det kan være å delta på møter på sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, på samråd med helsemyndighetene eller i forskningsprosjekter. Det kan også være å lede samtalegrupper eller nettverk i nærheten av der du bor. Eller å fortelle din historie og om dine erfaringer gjennom media.Vi trenger gode representanter i alle aldre, og i alle deler av landet.

Ønsker du å vite mer om hva vi tenker, kan du ringe generalsekretær Tommy Skar på mobil 905 06 449.

Hva er en likemann?

Likemannen er en person som har egenerfaring med sykdom eller det å være pårørende, og som har lagt den første tiden med sykdom bak seg. Et likemannstilbud er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat.

Er du interessert i likemannsarbeid, kan du kontakte likemannsansvarlig i LHL, Per Buvik, på mobil 901 00 012.

LHL Hjerneslag trenger deg!

Vi ønsker nå å komme i kontakt med deg som tenker at noe av dette kan være noe du har lyst til å bidra på. Det eneste vi ber om nå, er at du skriver litt om hvem du er, kontaktinformasjon, hvilken bakgrunn og erfaring du har og hva du kan tenke deg å bidra med.

Send e-post til hjerneslag@lhl.no.

Vi noterer oss alle interesserte og tar kontakt når vi mener at vi har en forespørsel som passer til deg. Når vi da tar kontakt, er det helt opp til deg om du vil svare ja eller nei på den konkrete forespørselen. Ta kontakt med generalsekretær Tommy Skar på mobil 905 06 449.