Hopp direkte til innhold
Par ligger i seng
Foto: Shutterstock

– Vi må snakke mer seksuell helse

Siden 2016, da jeg hadde jobbet ett år som sykepleier ved kirurgen 1 gastro Drammen sykehus, har jeg sett på temaet seksuell helse som veldig viktig å ha fokus på.

Det som startet det hele, var at jeg var med på et kurs med innslag fra en sexologisk rådgiver. Han var tydelig, åpen og ærlig, og skapte rom for hvordan helsepersonell skulle kunne ta opp temaet. Jeg tenkte underveis i forelesningen på at vi stiller våre pasienter så mange personlige spørsmål og kartlegger mye ved sykehus- eller institusjonsinnleggelser, så hvorfor ikke om seksuell helse?

Victoria van Pelt

Victoria van Pelt, som er sykepleier ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, er en av de i norsk helsevesen som ser behovet for og viktigheten av å ha oppmerksomhet på seksuell helse. I denne gjesteartikkel skriver van Pelt om sin erfaring og sine råd til helsepersonell. 

Vi må snakke mer

Jeg gikk opp til denne sexologen i 2016 og spurte hvordan jeg kunne gjøre en bedre jobb. Rådet var klart; «snakk med så mange pasienter som mulig om temaet». Det er et råd jeg virkelig har brukt i møte med mine pasienter. I 99 prosent av tilfellene jeg tar det opp, tas dette imot med åpent sinn fra pasientens side. Pasienter sier, og forskning viser, at det trengs å snakke mer om vår seksuelle helse når vi blir akutt eller kronisk syke.

Etter at jeg har tatt opp temaet og samtalen utvikler seg på naturlig måte, spør jeg alltid pasienten de samme spørsmålene etter vi har snakket sammen en stund:

«Har noen andre i helsevesenet tatt opp dette temaet?».

Og: «Synes du det var nyttig at jeg gjorde det nå?».

Svaret er alltid nei på det første og ja på det andre. Hvorfor er det slik?

Svaret er komplisert, og det ligger en del tabu og usikkerhet bak mangelen på at det tas opp. Jeg tenker en løsning er at alt helsepersonell som ønsker og vil, tar det opp der man ser at det er rom for det. Det skal tross alt mye til for at det gjør noen skade.

Min måte

Min måte å gjøre det på er følgende: Jeg sier jeg er en sykepleier som synes det er viktig å skape rom for å ta opp temaet seksuell helse. Dersom pasienten opplever utfordringer, ønsker jeg å gi et trygt sted å ta det opp og være et mellomledd for eventuelt videre henvisning.

Dette går alltid bra. De gangene det er utfordrende handler det kun om at pasienten ikke ønsker å snakke om det, og det er jo helt i orden.

De gangene det viser seg at pasienten opplever store utfordringer finner vi sammen ut veien videre. Enten om jeg setter opp en legetime for å snakke om bruk av medisin, eller om jeg gir kontaktinformasjon til en sexologisk rådgiver i nærheten av pasientens bosted.

Flere kan

Mitt mål med dette innlegget er egentlig først og fremst å vise at en helt vanlig ung sykepleier, uten videreutdanning innen feltet, kan ta opp et veldig viktig tema.

Da burde flere klare det samme. Det er også viktig for meg å fortelle at det gir en god følelse å kunne ta opp et tema som ofte handler om kjærlighet, intimitet og nærhet. Det gjør noe med oss når vi snakker om det, enten om det er mye eller lite av det i livet vårt. Jeg er heldig som har en arbeidsplass hvor min interesse for å ha fokus på dette temaet støttes av ledelse og kollegaer.

Vi har vært med på webinar til Sunnaas sykehus med deres sexologiske rådgiver. På vaktrommet har vi ofte fokus på dette teamet, og om hvordan vi kan bli bedre på å møte pasienten. Jeg synes alt helsepersonell, og alle arbeidsplasser, burde se litt på hvordan man kan bli flinkere til å ta opp dette viktige temaet, da det er en del av vår jobb som helsepersonell å ta vare på hele mennesket vi møter.

Les mer i magasinet SlagNytt

SlagNytt er LHL Hjerneslags magasin om hjernehelse og hjerneslag. Magasinet inneholder nyheter, temaartikler, kronikker og intervjuer med brukere og eksperter på hjernehelse og hjerneslag.

Se alle utgavene av Slagnytt