LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

LHL Hjerneslags fagråd

LHL Hjerneslags fagråd skal gi organisasjonen råd og innspill innen forebygging, behandling, rehabilitering og interessepolitikk for slagrammede og pårørende.

Fagråd i LHL Hjerneslag

Fagråd i LHL Hjerneslag består av (fra venstre) Ragnhild Mork, Lars Alteheld, Frank Becker, Torgeir Solberg Mathisen, Iselin Løvhøiden, Kjell Engan, Tommy Skar og Hilde Marie Nilsen. Foto: Anders Bergersen

Fagrådet, som kan uttale seg om saker forelagt av LHL Hjerneslag eller som på eget initiativ kan diskutere og vurdere andre forhold knyttet til hjerneslagområdet, består av følgende medlemmer:

Frank Becker (født 1969), Oslo, er legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med også erfaring fra nevrologi og nevrokirurgi. Becker har lang klinisk og forskningserfaring på hjerneslagområdet, spesielt innenfor områdene afasi og kognitive vansker. Becker er i hovedstilling ansatt som klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus HF, og har en bistilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han er medlem av redaksjonskomiteen for Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

Lars Alteheld (født 1975), Oslo, er utdannet lege ved Universitetet i Hamburg i Tyskland. Alteheld er spesialist i nevrologi med utdanning fra nevrologisk avdeling ved Universitetssykehus Nord-Norge og Oslo universitetssykehus HF Ullevål. Siden 2012 har han jobbet som overlege på hjerneslagavdeling ved Ullevål sykehus med hovedinteresse innen akutt hjerneslagbehandling og ultralydundersøkelse av pulsårene i hals og hode.

Ragnhild Mork (født 1970), Oslo, representerer brukerne. Mork fikk i 2005 et alvorlig hjerneslag. Gjennom rehabilitering har hun trent seg tilbake til et normalt liv. Hun blogger om det hun opplever av opp- og nedturer på bloggen slagdama.no. Av utdanning har Mork hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Hun jobbet som forsker ved Institutt for forsvarsstudier, IFS, informasjonssjef ved Handelshøyskolen BI, rådgiver i Kulturdepartementet, før hun begynte som redaktør i forlaget Cappelen Damm. Hun jobber i dag også i forlaget, men i redusert stilling.

Hilde Marie Nilsen (født 1962), Furnes, representerer de pårørende. Nilsen er sykepleier med videreutdanning i operasjon, og jobber ved akuttmottaket på Sykehuset Innlandet HF Hamar. Hun har tidligere vært fagansvarlig og assisterende avdelingssykepleier ved samme akuttmottak, men har gått bort fra lederstilling for blant annet å få mer tid til faget og kunne delta i utenlandsoppdrag for Røde Kors. Hun har vært utenlandsdelegat for hjelpeorganisasjonen fire ganger. Nilsen har tidligere vært sykepleier ved medisinsk avdeling og operasjonsavdelingen ved Hamar sykehus, og hun har jobbet ved hjertelaboratoriet ved LHL-klinikkene Feiring, som bedriftssykepleier og i Forsvaret. 

Kjell Engan (født 1946), Røros, er organisasjonsrepresentant. Engan er utdannet lærer med tilleggsutdannelse i spesialpedagogikk og logopedi og har lang praksis fra grunnskole, videregående opplæring og pedagogisk/psykologisk tjeneste. Han er leder i LHL Røros og driver enkeltpersonforetaket «Kjells logopedtjenester» i Røros-regionen med særlig vekt på afasibehandling.

Torgeir Solberg Mathisen (1978), Kongsberg, er slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL og LHL Hjerneslag. Mathisen har blant annet åtte års erfaring som slagsykepleier ved Vestre Viken HF Kongsberg sykehus. Mathisen var ferdig med sin masteroppgave i geriatrisk helsearbeid ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold våren 2015. 

Iselin Løvhøiden (1982), Oslo, er spesialfysioterapeut og tidligere organisasjonsrådgiver i LHL og LHL Hjerneslag. Løvhøiden har tidligere arbeidet ved Skogli Helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer. Hun har seks års erfaring fra slagrehabilitering. I 2014 fullførte hun en master i HR.

Tommy Skar (født 1971), Ås, er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Skar har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam, vært rådgiver for LOs leder, informasjonssjef i Arbeiderpartiet og journalist. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Bilde av David RusselDavid Russel.

Medisinskfaglig rådgiver:

Professor David Russell er medisinskfaglig rådgiver for LHL Hjerneslag. Russell er professor ved nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han er også styremedlem, formann i the Council of Fellows og medlem av retningslinjekomiteen i den europeiske hjerneslagorganisasjonen (European Stroke Organisation).