Hopp direkte til innhold

Nytt om rettigheter for slagrammede og pårørende

Det skjer stadig endringer i rettigheter som angår slagrammede og deres pårørende. Her oppsummerer vi noen av dem som kan være verdt å merke seg.

Diagnoselisten er fjernet

Den såkalte diagnoselisten ble fjernet 1. januar 2017. Det innebærer at de som har en sykdom eller tilstand som har gitt rett til fysioterapi uten egenandel nå betale egenandel for behandlingen. Samtidig settes egenandelstak 2, som gjelder for behandling hos fysioterapeut, ned fra 2670 kroner  til 2015 kroner og innmelding av egenandel til HELFO blir automatisert. Det vil si at man nå slipper å spare på og sende inn alle kvitteringer på betalt egenandel for å få frikort. Om man når egenandelstaket på 2015 kroner får man automatisk tilsendt frikort. Grensen for fritak for egenandel for barn økes fra 12 til 16 år. 

Les mer om ulike egenandelsordninger på Helsenorges nettsider.

Fritt behandlingsvalg

Fra 1. juli 2017 er også rehabilitering i private institusjoner som har avtale med et helseforetak omfattet av fritt behandlingsvalg. Ordningen betyr at man kan velge rehabiliteringssted uansett hvilken helseregion man tilhører. Dersom du bor i området som tilhører Helse Sør-Øst, men ønsker rehabilitering et bestemt sted i området til Helse Vest, kan du altså velge det. Ved bruk av fritt behandlingsvalg utenfor egen helseregion er det en egenandel på reiseutgifter på inntil 400 kroner hver vei. 

Fjerning av henvisningskrav til fysioterapi

1. januar 2018 ble kravet om henvisning fra lege for å få fysioterapi dekket gjennom folketrygden fjernet. Nå kan du bestille time uten henvisning. fysioterapeuten vurderer behovet for behandling. For å ikke betale mer enn egenandelen i folketrygden, må du bestille time hos fysioterapeut som av driftstilskudd fra kommunen.

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.