Hopp direkte til innhold

Vi følger regler for personvern

LHL Internasjonal følger til enhver tid lover og regler for personopplysninger og reservasjoner.

I henhold til Personopplysningsloven skal LHL Internasjonal informere om hvordan vi benytter de personopplysningene vi mottar.

I henhold til lovens kap. II, § 8, som omhandler vilkår for å behandle personopplysninger, benyttes opplysningene til å:

  • oppfylle avtale med støttespilleren
  • oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser
  • opprettholde et register over våre støttespillere for å oppfylle vårt formål

LHL Internasjonal har ikke sensitive opplysninger i sitt register. LHL Internasjonal oppfyller de til enhver tid gjeldende reglene for oppdatering av reservasjoner mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

Har du reservert deg i dette registeret, vil vi ikke ta kontakt med deg, så fremt du ikke har støttet oss tidligere og vi anser dette som et aktivt kundeforhold.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Vi er medlem i InnsamlingskontrollenVed registrering i Innsamlingsregisteret har LHL Internasjonal forpliktet seg til å følge spesifikke regnskapsregler og underlegge seg ekstern kontroll. Det stilles videre vilkår for registrering at minimum 65 % av innsamlede midler uavkortet går til det oppgitte formål. Dette er med på å sikre at pengene du gir oss som støtte går til saken du ønsker å støtte.

Les også om