LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

5 millioner kroner er kun en dråpe i havet i kampen mot tuberkulosen

I NRKs program Nyhetsmorgen tirsdag 31. juli, forteller utviklingsminister Heikki Holmås at regjeringen vil øremerke 5 millioner kroner i 2013 på utvikling av nye tuberkulose vaksiner.

– Det er prisverdig at regjeringen nå bevilger midler til dette formålet, bekrefter Trude Bang, direktør i LHL Internasjonal.

– Dette fordi utviklingen av en ny og mer effektiv vaksine vil være det mest effektive tiltaket for å bekjempe tuberkulose.

Det må imidlertid gis mer dersom det skal monne. Det anslås at det trengs nærmere 5 milliarder kroner (800 millioner dollar [1]) og rundt 10-15 år for å få utviklet en ny og bedre tuberkulosevaksine.

Med tanke på at det i dag brukes nærmere 50 milliarder kroner årlig (8 milliarder dollar [2]) på å behandle tuberkulosepasienter globalt, vil dette være en vel anvendt investering.

Det haster med å få utviklet en ny vaksine, blant annet fordi det nå registreres en rask økning av pasienter med multiresistente (MDR)- og såkalte ekstraresistente bakterier (XDR), spesielt i Afrika sør for Sahara, samt i deler av Asia, Russland og Øst-Europa.

– Dersom vi venter med å sette i verk tiltak for å stoppe tuberkulosen, vil sykdommen kunne bre seg fordi den blir umulig å behandle, påpeker Bang.

–Norge bør gå foran internasjonalt ved å bevilge ytterligere midler til utvikling av en ny vaksine. 5 millioner kroner er en start, men dessverre kun en dråpe i havet i forhold til behovet, avslutter Bang.

1,4 millioner mennesker dør hvert år av en sykdom som er fullt helbredelig, nesten 1/3 av disse er hiv-positive, og 500 000 av de som dør er kvinner i reproduktiv alder.