LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Anti-korrupsjonstiltak og misligholdssaker 2017

LHL Internasjonal praktiserer nulltoleranse for korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med anti-korrupsjon og mislighold krever et helhetlig, systematisk fokus både på forebyggings- og kontrollsiden.

Her følger en redegjørelse for gjennomførte anti-korrupsjonstiltak og misligholdssaker for 2017.

Bakgrunn og formål

LHL Internasjonal jobber i land og områder med fattigdomsproblematikk der store deler av befolkningen har dårlige levekår og hvor nasjonale helsemyndigheter og andre aktører har store utfordringer. Dette er også land med høy forekomst av korrupsjon. Korrupsjon er misbruk av makt, hindrer utvikling og bidrar til urettferdig ressursfordeling. Å forebygge og avdekke korrupsjon er en viktig del av vårt arbeid.

Anti-korrupsjonskurs / dilemma-treninger

Et viktig verktøy i forebyggingsarbeidet har vært å ta i bruk et anti-korrupsjonskurs som bygger på et grasrotkurs utviklet av Digni. LHL Internasjonal har tilpasset kurset til vår organisasjon og våre partnere.

Kurset tar for seg følgende områder:

  • Få en felles forståelse av hva korrupsjon er, og krav fra LHL Internasjonal og norske myndigheter rundt nulltoleranse-prinsippet.
  • Se på hvordan partner kan forebygge korrupsjon i sin organisasjon og se på risikoområder.
  • Gå gjennom varslingsrutiner, og partners varslingsplikt ved mistanke om korrupsjon i egen organisasjon.
  • Bli enige om veien videre for anti-korrupsjonsarbeidet hos partner.

Kurset har mange eksempler, caser og gruppeoppgaver, som skal åpne for diskusjoner og dilemmatreninger. Lokal partner bestemmer selv hvem som skal delta og kurset passer for både  ansatte, ledelsen og frivillige.

Alle partner har signert en policy der det bekreftes at det er null-toleranse for korrupsjon i prosjektene. LHL Internasjonal motiverer og oppfordrer til videreformidling av dette i form av diskusjoner, egne workshops, seminarer og lignende med frivillige, fengselsansatte, helsearbeider og andre involverte. Mange partnere har opprettet anti-korrupsjonskomiteer. Dette har resultert i større åpenhet om korrupsjon på ulike nivåer og i forskjellige samfunnssektorer. Vår partner STPA i Sudan har bl.a. begynt med å holde workshops om anti-korrupsjon for helsearbeidere som jobber med tuberkulose. I 2017 gjennomførte STPA 14 workshops i 6 stater. Dermed nådde de 625 deltagere. Totalt ble det gjennomført 39 kurs i regi av partnerne våre i 2017.

Målet om at alle partnerorganisasjoner skal ha gjennomgått kurset, og som er nedfelt i resultatrammeverket til stiftelsen, er nådd. LHL Internasjonal og partnere vil fortsette det kontinuerlige arbeidet  for at bevisstgjøring og bekjempelse av korrupsjon blir en naturlig del i hverdagen.

Faggruppe anti-korrupsjon

Etter at partnere har gjennomgått kurset i anti-korrupsjon har LHL Internasjonal oppfordret til at de utnevner en "focal person" for anti- korrupsjon i egen organisasjon. Dette for å gjøre det enklere å arbeide videre med tematikken internt. I 2015 ble det opprettet en faggruppe / e-postgruppe for alle anti- korrupsjons ansvarlige hos våre partnere. LHL Internasjonal sender ut relevant informasjon ca. to ganger i året, men medlemmene av gruppa kan også bruke hverandre til å stille spørsmål, sparre og få ideer om hvordan jobbe med tematikken i egen organisasjon etc.

I 2017 fokuserte vi på noe mer personlig kontakt via Skype-møter med "focal persons". Målet er å etablere tillit og å motivere til kontinuerlige forbedringstiltak i anti-korrupsjonsarbeidet hos partnerne, men også mellom partner og LHL Internasjonal.

I Norge deltok LHL Internasjonal i to workshops hos Norges Bank Investment Managment. Dette var sammen med tre andre NGO'er og initiert av Forum for Utvikling og Miljø. Hensikten var å dele erfaringer og gi innspill til NBIM sine anti-korrupsjons guidelines/policy.

Prosjektoppfølging

Økonomi og internkontroll er en fast post på programmet ved oppfølgingsreisene som foretas av prosjektansvarlig 1-2 ganger pr år for alle partnere. I tillegg skal det avholdes møte med lokal revisor en gang pr år, enten som en del av en økonomigjennomgang, eller den ordinære prosjektoppfølgingen.

LHL Internasjonal har økt fokus på kvalitativ leveranse fra lokale revisorer samt å ha oppfordret til periodisk utskifting av revisor for å unngå korrupsjon på revisjonsnivå.

Mislighold

I 2017 ble det ikke avdekket eller rapportert noen mislighold.