Hopp direkte til innhold

Antibiotikaresistensuka i 2022

Den 18.-24. november kjører WHO en global kampanje for å bevisstgjøre alle om antimikrobiell resistens (AMR). Men, hva er det, da? AMR er kanskje best kjent som antibiotikaresistens, men det gjelder mer enn bare bakterier - også virus, parasitter og sopp har utviklet resistens og kalles nå ofte «superbugs».

Antibiotikaresistens er et økende problem, og var en av de ledende årsakene til dødsfall generelt i 2019. Tuberkulose finnes i mange former, og resistent tuberkulose er ekstra vanskelig å behandle – særlig når det er multiresistent TB. Behandlingen er både langvarig - minimum 6 måneder og opptil 2 år, og svært belastende for pasienten. Medisinene er sterke og gir ofte bivirkninger som nedsatt matlyst, hørselstap og depresjon. Det er ingen god situasjon å være i når man i utgangspunktet har nok med å være syk av TB.

Utfordringene knyttet til å begrense resistensutviklingen er mange, men mye kan gjøres.

Siden tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv utenom covid-19, er det viktig å begrense smittespredning. En ny og effektiv vaksine vil kunne bekjempe TB samtidig som den også bidrar til å begrense utvikling av enda mer resistens.

StopTBs kart over resistent tuberkulose viser klart hvor stort omfanget er.

WHOs kart over utbredelsen av resistent TB
Caption

Vi i LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse jobber med resistent tuberkulose i alle landene vi er inne i. Informasjon om TB, diagnostisering og oppfølging gjennom behandlingen er blant de viktigste tiltakene vi støtter. Prosjektene støttes med innsamlede egne midler og tildelinger fra Norad, Helse- og Omsorgsdepartementet og EØS.

LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse støtter den norske antibiotikakampanjen, som blant annet ønsker en internasjonal konvensjon som definerer kontroll av og tilgang til antibiotika: www.antibiotikakampanjen.no