Hopp direkte til innhold

Bærekraftig trening i helsekommunikasjon

Under Covid-19 pandemi opplevde helsepersonalet i Arkhangelsk region stor overbelastning, både mentalt og fysisk. Prosjektet «Bringing light without burning out» gjør noe med dette.

LHL Internasjonal har i sin tid utarbeidet et kurs i effektiv helsekommunikasjon for helsearbeidere, hvor man blant annet lærer forskjellige teknikker om hvordan å forebygge og håndtere høyt stressnivå, og har i mange år kjørte dette kurset for helsearbeidere i flere land.

Nå har vår russiske partner Easy Breathing Charity Fund i Arkhangelsk fått midler fra lokale myndigheter til prosjektet «Bringing light without burning out», hvor lokale trenere i helsekommunikasjon, opplærte av LHLI, holder dette kurset for sine kolleger.

Deltakerne får nå bedre evne til å håndtere sinne / negative følelser og en mer positiv tenkning generelt.