Hopp direkte til innhold
Barn ved vannpumpe
Foto: Shutterstock / Africa924

Bedre lungehelse i Malawi

For flertallet av innbyggerne på landsbygda i Malawi er det ofte liten hjelp å få dersom man lider av lungesykdommer som astma, bronkitt og kols. Helseklinikkene har ikke god nok kunnskap om og riktig utstyr til å diagnostisere og behandle lungesykdommer.

LHL Internasjonal samarbeider med forskningsinstitusjonen REACH Trust i Malawi og med Liverpool School of Tropical Medicine i England, for å bedre kvaliteten på lungehelsetjenester; diagnostikk og behandling. I samarbeidet fokuseres det på personer med nedsatt funksjonsevne og deres helsetilgang.

Kronisk hoste fører ikke til legebesøk

Vår partner i Malawi har intervjuet nærmere 16 000 mennesker for å få et bedre bilde av situasjonen slik den er i dag i forhold til lungehelse og helsetjenester. Her har man blant annet funnet ut at kronisk hoste anses som normalt blant befolkningen, og er derfor ikke grunn til å oppsøke lege.

Bilde av en gruppe fra lokalbefolkningen som diskuterer.For å finne mer ut av lokalbefolkningens kunnskap og syn på lungehelseproblemer har forskerne fra Reach Trust gjennomført mange samtalegrupper med innbyggene i områdene hvor studien foregår.

I undersøkelsen responderte 15,6 prosent at de har kronisk hoste. 11 prosent svarte at deres evner til å utføre dagligdagse ting, var sterkt redusert eller helt begrenset. De aller fleste husstander i områdene (98,8 prosent) bruker brensel innendørs og puster derfor inn giftige gasser hver dag. Dette kompliserer sykdomsbildet.

Opplæring av helsepersonell og bidrag fra frivillige

I Malawi livnærer 90 prosent av befolkningen seg av jordbruk, og er derfor helt avhengige av å fungere godt fysisk. Neste år starter opplæringen og gjennomføringen av de nye metodene som man ønsker å teste ut. Dette innebærer at de ansatte på helsestasjonene får opplæring i diagnostisering og behandling av lungesykdommer, og i hvordan de skal møte personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg følger lokale frivillige organisasjoner opp med likemannstjenester til pasienter med kroniske lungesykdommer, på samme måte som de allerede gjør med tuberkulosepasienter.

De frivillige vil også bidra til at flere oppsøker helseklinikkene når de har langvarig hoste. Da vil man forhåpentligvis se at det er mulig å øke tilgangen og kvaliteten på diagnostikk og behandling av flere lungesykdommer, også på landsbygda i Malawi.

Vi har stor tro på at ny kunnskap vil gi bedre løsninger og bedre lungehelse til alle.