Hopp direkte til innhold

Behov for bedre tuberkulosekontroll i Europa

67 organisasjoner som jobber med bekjempelse av tuberkulose og hiv i Europa og Øst-Europa har nå sluttet seg til et opprop som er sendt til presidenten av EU-kommisjonen.

Oppropet sendes ut i forbindelse med lansering av en rapport, "Bridging the gap", om tuberkulose- og hiv situasjonen i Europa og Sentral-Asia.

Rapporten forteller historien til tre land i denne regionen som har høy forekomst av multiresistent (mdr) tuberkulose og hiv: Romania, Albania og Aserbajdsjan.

I Romania, som har 27 prosent av alle tuberkulosetilfeller i Europa, er det bare 16 % av MDR-pasientene som fullfører behandling. Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Romania mangler over halvparten av midlene det har behov for, for å kunne møte behovet for mdr- medisiner i landet.

Det globale fondets rolle

Som en håndsrekning til politikere kommer rapporten med fem anbefalinger for tiltak overfor EU-kommisjonen, men også to anbefalinger til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM).

I forbindelse med styremøtet som ble holdt i Genève 7. – 8. november, sendte TB Europe Coalition, som står bak oppropet, også brev til Det globale fondet med henvisning til rapporten “Bridging the gap”.

Under styremøte i GFATM ble det diskutert nye retningslinjer for prioritering av land som kan søke om finansiell støtte til aktiviteter i forbindelse med bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria. Disse retningslinjene vil føre til at land blant annet innen Europa-regionen får betraktelig mindre tilgang til fondets midler.

En reduksjon fra 7 % til 3 % fører til at land som Romania, Bulgaria, Russland, Latvia og Litauen ikke lenger har rett til å søke.

Sivilsamfunnets rolle

Det kan virke rett og rimelig at land som har høyere inntekt, såkalte mellominntektsland, får mindre tilgang til fondets midler, da disse bør ha ressurser nok til å håndtere dette på egen hånd. På den annen side er det slik at det spesielt i Øst-Europa og Sentral-Asia finnes land med spesielt høy forekomst av både tuberkulose og hiv, og som ikke gjør riktige prioriteringer for å bekjempe smittsomme sykdommer.

I oppropene til både EU kommisjonen og GFATM legges det stor vekt på sivilsamfunnsorganisasjoners (CSO) rolle i de landene der myndighetene ikke tar tilstrekkelig ansvar for å kontrollere tuberkulose og hiv. Rapporten, "Bridging the gap" peker på hvordan CSO-er ofte tilbyr hjelp til grupper som myndighetene nekter å hjelpe, særlig gjelder det "most at risk populations" (MARPs). I slike situasjoner har CSO-er en viktig rolle og som pressgrupper overfor egne myndigheter.