Hopp direkte til innhold
Foto: LHL Internasjonal

Bekjemper tuberkulose i fengselet

LHL Internasjonal styrker nå arbeidet mot tuberkulose i zambiske fengsler. I Copperbelt-regionen utvikler nå åtte fengsler informasjonsmateriell om forebygging av tuberkulose og hiv sammen med de innsatte.

In But Free samarbeider også med organisasjonen Ubumi, som her deler ut leker og klær til barna som bor sammen med mor i kvinnefengselet.

Det er en kjent sak at infeksjonssykdommer spres lett i overfylte fengsler. Av de rundt 17 000 innsatte i fengslene i Zambia, er nærmere 1/3 av dem HIV-positive. Det er omtrent ti ganger flere tilfeller av tuberkulose inni fengslene enn utenfor. Dårlige boforhold med mange mennesker på én celle, dårlig ventilasjon og mangelfull ernæring bidrar til dette.

Mangel på helsepersonell og sikkerhetshensyn er også en utfordring.

Selve navnet “In But Free” henspeiler på at selv i fengselet skal man ha frihet fra infeksjonssykdommer og rett til gode helsetjenester. Organisasjonen In But Free har jobbet siden 1995 for å oppnå nettopp dette i zambiske fengsler.

Les mer om tuberkulose og hiv her. 

Ansatte på kurs om tuberkulose

In But Free jobber tett sammen med det zambiske fengselsvesenet og har en unik tilnærming til bekjempelse av tuberkulose og hiv. En gruppe likemenn blir valgt blant de innsatte, og får opplæring i tuberkulose og hiv, i tillegg til hygiene, ernæring og førstehjelp. Disse likemennene blir dermed behandlingshjelpere og folkeopplysere for sine medfanger. De jobber både med screening av nyinnsatte og hjelper til på klinikkene – der hvor disse finnes.

LHL Internasjonal har jobbet med In But Free gjennom partnerorganisasjonen CHEP siden 2012, men fra 2015 er samarbeidet utvidet og styrket. I tillegg til likemannsarbeidet, er det nå opprettet et nettverk av tuberkulosekoordinatorer i åtte fengsler i Copperbelt-regionen. Disse utvikler informasjonsmateriell om forebygging av tuberkulose og hiv sammen med de innsatte. Syke og andre med behov for bedre ernæring får ekstra mat.

CHEP bidrar også ved å tilby et femdagers kurs om tuberkulose for de ansatte i fengslene. Dette arbeidet har ført til at både de innsatte og ansatte i fengselsvesenet har fått mer kunnskap og dermed også større vilje til å bekjempe tuberkulose og hiv.

Forholdene er likevel vanskelig å jobbe under, da sikkerhetsmessige og juridiske tiltak som regel alltid overgår helsetiltakene.

In But Free samarbeider også med organisasjonen Ubumi, som her deler ut leker og klær til barna som bor sammen med mor i kvinnefengselet.

Les mer om In But Free her. 

 

Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver