Hopp direkte til innhold

Bra de to elevene ved Bårdar behandles

Det er påvist to tilfeller av lungetuberkulose ved Bårdar Akademiet i Oslo. – Situasjonen ser ut til å være under kontroll, sier Trude Bang.

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge. Årlig blir mellom 300-400 personer syke. I Norge får de som rammes gratis behandling, og de blir friske.

– Denne saken er en påminnelse om at tuberkulose kan ramme alle, også her i landet, sier Trude Bang, direktør i LHL Internasjonal. Hun fortsetter:

– Disse elevene ved Bårdar blir godt fulgt opp, og Norge har veldig god behandling av tuberkulosesyke.

Oppsporing av smittekilden er viktig

Behandlingen av tuberkulose er en blanding av flere typer antibiotika. Man blir frisk av tuberkulose i Norge.

– Det er bra at man har oppdaget hva som feiler de to elevene ved Bårdar, slik at de får behandling og at man sporer opp smittekilden, sier Trude Bang.

– Norge har svært gode rutiner når det gjelder smitteoppsporing.

– For vi vet jo ikke om de syke er smittet av hverandre eller av en annen. De kan ha vært smittet flere år tilbake i tid og så har sykdommen brutt ut nå av forskjellig årsaker, sier Trude Bang.

En krevende situasjon internasjonalt

– Men ellers i verden er det enorme utfordringer knyttet til tuberkulose, og de fleste land har ikke de samme ressursene for behandling av tuberkulosesyke som Norge har, sier Trude Bang.

Hver år dør det 1,4 millioner av tuberkulose på verdensbasis.

I fattige land er utfordringen å få tilgang til behandling. Enten fordi det er lite kunnskap om sykdommen og symptomene, at man ikke vet hvor man kan få behandling og at den er gratis, eller også fordi det er for langt til nærmeste sted man kan få behandling. Mange må også betale for å få legen til å stille diagnosen.

Arbeidet med ny vaksine må intensiveres

– Det internasjonale samfunnet må satse på utvikling av en ny vaksine, dette er det beste tiltaket mot smittespredning. Vaksinen vi har i dag, har begrenset effekt, og man kan fortsatt bli smittet selv om man er vaksinert, avslutter Trude Bang i LHL Internasjonal.

Tuberkulosevaksinen er tatt ut av det generelle vaksineprogrammet i Norge, men BCG tilbys fortsatt til risikoutsatte personer.

Her kan du lese ofte stilte spørsmål om tuberkulose.