Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Bra regjeringen tar antibiotikaresistens på alvor

Helse- og omsorgs departement har nylig kommet med en ny strategi mot antibiotikaresistens. LHL Internasjonal setter stor pris på at helse- og omsorgsminister Bent Høie setter antibiotikaresistens høyt på dagsorden, og at Norge fremmer riktig og god bruk av antibiotika.

Resistens mot antibiotika er en global trussel, som vi ser daglig i kampen mot tuberkulose. Det er mange og sammensatte årsaker til utviklingen av behandlingsresistente tuberkulosebakterier, men et grunnproblem er at tuberkulosediagnostikk og behandling ikke er utviklet og tilrettelagt på en sånn måte at pasientene klarer å fullføre uavbrutt behandling. Helsesystemsvikt og mangel på fagfolk, samt at antibiotika er i fritt salg i mange land bidrar til problemet.

Siste globale tuberkuloserapport fra WHO viste at 3,5 % av nye tuberkulosetilfeller, og 20,5 % av pasientene som tidligere har vært behandlet og fikk tuberkulose igjen, hadde multiresistente former for tuberkulose. Dette tilsvarer nesten en halv million mennesker, og fører til omfattende menneskelige lidelser og store kostnader for både pasientene og samfunnet.

Les mer om "Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020" her.

LHL Internasjonal stiller seg bak regjeringens nye strategi, og ser med glede at de også forplikter seg til å bidra internasjonalt til utviklingen av vaksiner, nye antibiotika og diagnostiske hjelpemidler. Dette er alle avgjørende elementer for å bekjempe den globale tuberkuloseepidemien.

Les mer om resistent tuberkulose her.