Hopp direkte til innhold

Antibiotikaresistens rammer også tuberkulosesyke

"Jeg var intenst kvalm og hadde smerter i kroppen, ble paranoid og følte at jeg mistet meg selv".

Behandling mot resistent tuberkulose er langvarig og gir alvorlige bivirkninger. En av pasientene som LHL Internasjonal har kontakt med – la oss kalle henne Maria – er nylig ferdig med en ett år lang behandling mot resistent tuberkulose. Sykdommen og behandlingen har vært svært tøff for Maria. Hun var syk i mange år før man fant ut hva som feilte henne. Ingen tenkte på at Maria kunne ha tuberkulose. Legene var innom kreft og andre diagnoser. Maria var sikker på at hun kom til å dø. Etter fem år, hvor hun hadde blitt testet og undersøkt for mange ulike tilstander, fikk hun endelig riktig diagnose, og behandlingen kunne starte.

I 2016 ble 490 000 mennesker i verden rammet av resistent tuberkulose. Dette er tuberkulose som ikke lar seg kurere av den typen antibiotika som benyttes i vanlig tuberkulosebehandling. Mange land har dårlig fungerende helsevesen, og bare rundt 22 % av de som ble syke med resistent tuberkulose, fikk tilgang til behandling. Av disse igjen ble bare rundt halvparten friske.

I Marias tilfelle fant man heldigvis til slutt ut at hun hadde resistent tuberkulose, og hun fikk behandling. Norge har et godt helsevesen, og behandlingen av resistent tuberkulose er som regel vellykket her. Men siden tuberkulose er sjelden i Norge, og sykdommen kan være vanskelig å diagnostisere, tar det ofte lang tid før den oppdages. Behandling for resistent tuberkulose er langvarig, minst et år, og bivirkningene er tøffe. Smerter, kvalme, døvhet, synsforstyrrelser og psykiske bivirkninger som paranoia er ikke uvanlig. Maria opplevde slike bivirkninger, og underveis i behandlingen skjønte ikke hvordan hun skulle komme seg igjennom hele behandlingsperioden. Men en sterk vilje og støtte fra mennesker rundt hjalp Maria til å klare å fullføre. Hun er glad for at hun var en av de få i verden som fikk tilgang til behandling, og fikk livet tilbake.

18. november markeres den europeiske antibiotikadagen. Resistente former for tuberkulose er en viktig del av utfordringene knyttet til antibiotikaresistens. I Norge har vi hittil ikke hatt mye resistent tuberkulose, men det er et stort problem i våre nærområder, som i Russland og Øst-Europa. En rapport fra O'Neill-utvalget slår fast at dersom vi ikke gjør en betydelig innsats mot antibiotikaresistens nå, vil vi fra år 2050 få 10 millioner dødsfall årlig på verdensbasis, hvorav en fjerdedel vil skyldes resistent tuberkulose. Konklusjonen er at vi ikke får bukt med resistensproblematikken hvis vi ikke inkluderer kampen mot tuberkulose. Mennesker som rammes av tuberkulose må få behandling raskt, og de må få støtte slik at de klarer å fullføre. Dersom behandling ikke fullføres, utvikles ofte resistente former for tuberkulose, og vi får en ond sirkel som det stadig blir verre å bryte ut av. La oss derfor være smartere enn tuberkulosebakterien.